... / ... / ... / Klinisch excellentietraject / Selectieprocedure

Selectieprocedure

Dit jaar kunnen masterstudenten Geneeskunde wederom solliciteren naar een plaats binnen het "klinisch excellentietraject". Dit betreft niet zozeer een traject voor excellente studenten, maar is wel een uitgelezen mogelijkheid voor studenten om klinisch te excelleren tijdens hun coschappen. Het programma bestaat uit twee componenten: een masteronderzoeksdeel van 21 weken en een klinisch deel van 18 weken, bestaande uit het keuzecoschap (2x3 of 1x6 weken) en het oudste coschap (12 weken).

Wie kan solliciteren?
Coassistenten die in 2019 zullen starten met hun keuze- en oudste coschappen kunnen solliciteren naar een plek binnen het klinisch excellentietraject voor komend jaar (2019). Heeft u uw masteronderzoeksdeel reeds afgerond, dan mag u ook solliciteren. De opleider van het desbetreffende specialisme bepaalt in dat geval wel of het uitgevoerde masteronderzoek relevant is voor de toelating tot het klinisch excellentietraject. In de opleidingsplannen kunt u per deelnemend specialisme nalezen welke voorwaarden er worden gesteld en welke leerdoelen moeten worden behaald.

Sollicitaties
De selectieprocedure wordt gecoördineerd door de afdeling Onderwijsbeleid en -advies. De opleiders en stafleden van het desbetreffende specialisme selecteren de eindkandidaten. De sollicitatieprocedure start per dinsdag 8 januari a.s. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uw sollicitatiebrief met CV (en eventuele aanbevelingsbrieven) uiterlijk dinsdag 22 januari 2019 te richten aan:

Erasmus MC Sector Onderwijs
Onderwijsbeleid en -advies
t.a.v. mevrouw drs. G.T. Pasaribu

en uitsluitend per e-mail (dus niet per reguliere post!) vanaf uw EUR-studentenmailaccount te sturen naar klinisch.excellentietraject@erasmusmc.nl.

Gelieve alle bescheiden in één Pdf op te slaan (met als volgorde: 1) sollicitatiebrief, 2) CV 3) cijferlijsten tot nu toe en 4) eventuele aanbevelingsbrieven) met bestandsnaam <Achternaam, Voornaam (studentnummer).pdf>. Vergeet in uw sollicitatiebrief niet te vermelden wat de startdata zijn van uw keuze- en oudste coschap en of u het masteronderzoek reeds voltooid heeft (incl. naam van de begeleider(s), de afdeling en het onderwerp).

Let op: reeds verstuurde sollicitaties direct naar de opleiders worden niet in behandeling genomen. U dient uw sollicitatiebrief dan opnieuw in te sturen en te richten aan het bovenstaande e-mailadres. Voor vragen kunnen studenten ook op dit e-mailadres terecht.