... / ... / ... / Klinisch excellentietraject / Klinisch excellentietraject

Klinisch excellentietraject

De invoering van het dedicated schakeljaar en de impact hiervan op de initiële opleiding en de vervolgopleidingen biedt naast het feit dat het bijdraagt aan de bezuiniging ook kansen om het opleidingscontinuüm nu werkelijk vorm te geven. Hierbij hoort ook een inhoudelijke vernieuwing van de initiële opleiding om de voorbereiding op het schakeljaar te optimaliseren om bij te kunnen dragen aan een duurzame opleidingsstructuur, die is afgestemd op diverse ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het ligt voor de hand om hierbij aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Visitatiecommisse Geneeskunde en het State of the Art-rapport. Hierin houdt de commissie een pleidooi voor een nieuwe opzet van het (initiële) geneeskundeonderwijs met meer aandacht voor een ‘system-based’ benadering. Na de fase van een ‘science-based’ en vervolgens ‘problem-based’ benadering moeten opleidingen een volgende stap zetten om het onderwijs geschikt te maken voor de zorgvraag in de volgende decennia. Patiëntveiligheid, multidisciplinair samenwerken, ouderenzorg, leiderschap, doelmatigheid en kostenreductie in de zorg zijn voorbeelden van onderwerpen die prominent in het onderwijs thuis horen. De Visitatiecommissie sluit daarbij aan op de aanbevelingen van een denktank in het Verenigd Koninkrijk over de modernisering van de artsopleiding. Daarnaast is de verwachting dat de door de minister van VWS ingestelde Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen aanbevelingen zal doen die grote gevolgen kunnen hebben voor de inrichting van de initiële opleiding als onderdeel van het opleidingscontinuüm.

Het uitgangspunt van het dedicated schakeljaar-pilotproject is dat vanaf 2018 minstens de helft van de AIOS die met een vervolgopleiding beginnen (medisch specialistische vervolgopleiding, huisartsopleiding, opleiding public health) dat doet met een schakeljaar.

Globale opzet van het landelijke pilotproject plan ‘Dedicated schakeljaar’ (2013-2016)

Vanaf 2014 starten landelijk 300 studenten in het dedicated schakeljaar. Dit betreft 10-15% van het totale aantal studenten en 20% van het aantal AIOS die starten met de vervolgopleiding. Gemiddeld betekent dit dat ongeveer 37 studenten per UMC starten met het dedicated schakeljaar. Vanaf 2016 is het de bedoeling dat het aantal studenten dat instroomt in het schakeljaar wordt verhoogd naar 20%.

Het Rotterdamse model

Het Erasmus MC koos er in eerste instantie voor om vanaf april 2014 de eerste pilotgroep van max. 40 studenten te laten starten. Het dedicated schakeljaar bestond toen uit het masteronderzoek, het oudste coschap en het keuzecoschap. Het was en is nog steeds de bedoeling om tijdens dit schakeljaar competenties te behalen, die op vergelijkbaar niveau liggen als die van een eerstejaars AIOS. De eindtermen voor coassistenten in een dedicated schakeljaar liggen dus hoger dan die voor coassistenten in de masteropleiding. Als daaraan is voldaan, kan een succesvolle afronding van het dedicated schakeljaar leiden tot doorstroom in een opleidingsplaats, waarbij maximaal zes maanden korting op de opleidingsduur kan worden toegekend. Dit blijft onveranderd in het klinisch excellentietraject.