... / ... / ... / Witte Jas Ceremonie / Organisatie

Organisatie

De WJC wordt georganiseerd onder auspiciën van de sector Onderwijs in opdracht van de decaan, prof.dr. J.P.T.M. van Leeuwen. Inhoudelijk verantwoordelijke is dr. F. van Kooten, de opleidingscoördinator van de master Geneeskunde, die hierbij terzijde wordt gestaan door de coördinator van de ceremonie, mevrouw drs. G.T. Pasaribu, verbonden aan de sector Onderwijs/Onderwijsbeleid en -advies. Vragen of opmerkingen over de WJC kunnen via e-mail worden voorgelegd: erasmusarts@erasmusmc.nl.

Zie voor foto's en video's van voorgaande edities ook de Facebookpagina van de opleiding Geneeskunde.