... / ... / ... / Witte Jas Ceremonie / Belangrijke informatie over de ceremonie

Belangrijke informatie over de ceremonie

De Witte Jas Ceremonie wordt tweemaal per jaar georganiseerd, in maart en in oktober, en wordt standaard gehouden in de Willem Burger Zaal van de Doelen. Per ceremonie krijgen tussen de 160-180 studenten de witte doktersjas omgehangen; vanaf najaar 2018 is dit aantal tijdelijk opgehoogd naar 200-225. Vanwege de beperkte zaalcapaciteit wordt per keer een selectie gemaakt uit de lijst met studenten die (recent) een startdatum voor de coschappen hebben toegekend gekregen binnen het nu lopende en binnen het vernieuwde Erasmusarts 2020-masterprogramma Geneeskunde. Omdat de WJC slechts tweemaal per jaar wordt georganiseerd, kan het voorkomen dat een student pas deelneemt nadat hij/zij is gestart met de coschappen. Vanaf najaar 2018 doen ook studenten van de masteropleiding Technical Medicine mee aan de WJC. Zij lopen geen coschappen, maar wel klinische stages in gezondheidszorginstellingen. De master Technical Medicine wordt gezamenlijk aangeboden en verzorgd door de TU Delft, het LUMC en het Erasmus MC.

De data voor de WJC staan (onder voorbehoud van wijzigingen) gepland op:

* maandag 9 juli 2018 en maandag 22 oktober 2018;
* maandag 18 maart 2019 en maandag 14 oktober 2019;
* maandag 9 maart 2020 en maandag 12 oktober 2020.

Geselecteerde studenten ontvangen ongeveer zes weken voor de WJC zelf een uitnodiging met een (verplichte) vragenlijst ter voorbereiding op de dag. Alle studenten die een startdatum voor de coschappen hebben ontvangen, zijn op de hoogte van de WJC en van het feit dat zij daarbij geacht worden aanwezig te zijn. Als studenten om voor hen moverende redenen niet aanwezig kunnen zijn, geven zij dit aan in de vragenlijst. De student hoort vervolgens na de WJC via de WJC-coördinator of hij/zij een geldige reden van verhindering heeft, dan wel of de student een inhaalopdracht moet maken, kan deelnemen aan de volgende WJC of volledige dispensatie krijgt.

Let wel op: indien een student eenmaal een inhaalopdracht heeft geaccepteerd, verwachten wij dat hij/zij deze ook daadwerkelijk maakt. Na ontvangst van de opdracht is het niet meer mogelijk alsnog deel te nemen aan de eerstvolgende ceremonie.

Gezien de beperkte zaalcapaciteit kan iedere student max. 3 introducées meenemen. Meer introducées is in principe niet mogelijk.