... / ... / ... / Witte Jas Ceremonie / Wat is de Witte Jas Ceremonie (WJC)?

Wat is de Witte Jas Ceremonie (WJC)?

Na de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2008 zijn er aan de opleiding Geneeskunde aan het Erasmus MC een aantal nieuwe elementen toegevoegd. Inmiddels is het onderwijsprogramma bijvoorbeeld gebaseerd op het CanMEDS-model dat uitgaat van een aantal kerncompetenties van de arts. Een daarvan is de maatschappelijke competentie; van de arts wordt verwacht dat hij/zij professioneel en integer is in houding en gedrag, en zich bewust is van zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de opleiding heeft professioneel gedrag en attitudevorming -- naast kennis en technische en sociale vaardigheden -- in de loop der jaren daarom nadrukkelijk aandacht gekregen.

Bij het bovenstaande paste ook de beslissing van het onderwijsmanagement om een aantal ceremonies in te voeren: de Integriteitsceremonie voor de eerstejaarsstudenten Geneeskunde en de Witte Jas Ceremonie voor de studenten die beginnen met hun coschappen. Het idee achter deze ceremonies is om momenten tijdens de studie ‘in te bouwen’, waarop studenten bewust stilstaan bij hun leerproces en hun ontwikkeling tot professioneel en integer arts.

De Witte Jas Ceremonie (WJC) is in het leven geroepen om het moment te markeren waarop studenten Geneeskunde het theoretische deel van hun studie afronden en staan voor de fase van hun coschappen: een fase waarin zij actief aan de slag gaan in het ziekenhuis en het contact met patiënten en andere zorgverleners centraal staat. Ook deze ceremonie heeft een plechtig en feestelijk karakter. Ouders/familieleden/vrienden worden uitgenodigd erbij aanwezig te zijn.

Het belangrijkste moment in deze ceremonie is het ‘omhangen’ van de witte doktersjassen door opleiders/artsen bij de aankomende coassistenten. De opleiders willen daarmee uitdrukken dat zij zich samen met de nieuwe coassistenten willen inzetten voor de patiënt en gezamenlijk staan voor een veilig en gedegen opleidingsklimaat.

In het collegejaar 2011-2012 is de nieuwe masterfase van start gegaan. De bachelorstudenten die in 2008 zijn begonnen met Geneeskunde en hun bachelordiploma hebben behaald in september 2011 konden doorstromen naar de masterfase. Een klein deel van hen en een groep oud-curriculumstudenten zijn in maart 2012 begonnen met de mastercoschappen. Voor deze beide groepen werd de eerste WJC gehouden op 8 maart 2012 in de Willem Burger Zaal van de Doelen. Ruim 40 opleiders hebben toen de witte jassen uitgereikt aan ongeveer 125 aankomende coassistenten. Aan de daaropvolgende ceremonies deden telkens tussen de 160-180 studenten mee; vanaf najaar 2018 is dit aantal tijdelijk opgehoogd naar 200-225.

Inhoudelijke voordrachten zijn eerder gegeven door onder anderen prof.dr. Mart van Lieburg, hoogleraar Medische Geschiedenis, en prof.dr. Inez de Beaufort, hoogleraar Gezondheidsethiek. Ook hebben de studenten met hun doktersjas aan gezamenlijk een ‘verklaring’ uitgesproken die door enkelen van hen geformuleerd was. Daarin gaven zij uiting aan de thema’s die zij van belang vinden in hun leerproces en vorming tot professionele artsen tijdens de coschappen.

De ceremonies zijn tot nu toe ware happenings gebleken, met name door het enthousiasme van docenten én studenten. De sfeer is onder meer af te lezen uit de foto’s en video’s die te bekijken zijn via de Facebookpagina van de opleiding Geneeskunde: www.facebook.com/ErasmusArts .