Erasmus MC-beurs en andere fondsen

Erasmus MC-beurs
Het Erasmus MC heeft een uitgebreid beurzenstelsel voor Geneeskundestudenten die naar het buitenland willen. Het uitgangspunt is dat je een totaalbudget hebt van € 1250 om onder bepaalde voorwaarden te gebruiken voor een buitenlands studieverblijf. Dit betreft dan een minor, coschap of masteronderzoek in het buitenland. Ongeacht de duur van het verblijf kan een student de volledige beurs hiervoor gebruiken.

De Erasmus MC-beurs vraag je aan via het aanvraagformulier op SIN-Online.

Sociaal stageverslag
Iedere student die een studieonderdeel in het buitenland doet, wordt geacht een sociaal stageverslag te schrijven. Dit verslag is anders van opzet dan een wetenschappelijk/inhoudelijk stageverslag. Het gaat met name om de 'sociale' aspecten van je stage: hoe was het om in een ander land te zijn, wat kwam er allemaal bij kijken om je stage te regelen, wat voor tips en advies heb je? De bedoeling van deze verslagen is om je medestudenten te informeren en enthousiast te maken voor een buitenlands studieverblijf. Alle verslagen worden verzameld in een database.

Maak bij het schrijven van het sociaal stageverslag gebruik van de richtlijnen en het template (SIN-Online).

Declaratiebasis
Voor een aantal studieonderdelen geldt dat je de Erasmus MC-beurs aanvraagt op basis van declaratie. De volgende zaken kunnen worden gedeclareerd:

 • reiskosten (1x retour)
 • annuleringsverzekering
 • huisvesting (op basis van vooraf te tonen huurcontract of reservering)
 • International Student Identity Card (ISIC)
 • vaccinatiekosten
 • visumkosten
 • 1 reisgids van de desbetreffende bestemming (maximaal € 25)
 • reisverzekering

Fondsen
Er is een veelvoud aan fondsen die je kunt benaderen om je buitenlandse stage te financieren. Om hierin goed je weg te vinden zijn de volgende twee aanknopingspunten van belang: je bestemming en wat je daar gaat doen. Denk er verder aan dat je ook door afkomst en religie soms in aanmerking kunt komen voor bepaalde fondsen. Hou er verder rekening mee dat het voor korte stages van een paar weken moeilijk kan zijn om bij fondsen financiering te vinden. De meeste fondsen financieren alleen langere stages van een paar maanden. Hieronder volgen een aantal suggesties voor het vinden van geschikte fondsen:

 • De Nuffic beursopener is bedoeld voor studenten, onderzoekers en medewerkers die voor studie, stage of onderzoek naar het buitenland willen en voor de bekostiging daarvan beurzen en fondsen zoeken.
 • De ScholarshipPortal.eu is specifiek bedoeld voor beurzen binnen Europa.
 • De studentendecanen van de EUR kunnen je adviseren bij het vinden en benaderen van particuliere fondsen. Zij hebben ervaring met onder andere de volgende fondsen:
  • Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
  • Schuurman Schimmel - Van Outeren Stichting
  • Stichting Bekker - la Bastidefonds
  • Stichting A.A. van Beek Fonds

Bovenstaande informatie is ook terug te vinden in het document 'Fondsen voor buitenlandse stages, tips' (SIN-Online).

VSB-beurs
Als het je leuk lijkt om na je studie naar het buitenland te gaan, dan kan voor jou de VSB-beurs interessant zijn. Met een VSB-beurs kun je na afronding van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, een studie in het buitenland volgen of onderzoek doen.

Je vindt een aanvraagformulier op de website van het VSBfonds. Het ingevulde formulier dien je bij de eigen onderwijsinstelling in te leveren. De inschrijfperiode eindigt op 1 maart.

Overig|
Naast beurzen en fondsen om je buitenlands studieverblijf mee te financieren, zijn er een aantal andere manieren om de kosten te beperken.

Studiefinanciering
Tijdens je verblijf in het buitenland loopt je studiefinanciering gewoon door. Als je staat ingeschreven als 'thuiswonend' kun je overwegen om je voor de periode van het buitenlands studieverblijf te laten registreren als 'uitwonend'. Hiervoor gebruik je het Ws-formulier van de IB-groep.

OV-kaart
Met het OV-formulier van de IB-groep kun je je OV-kaart tijdelijk laten stop zetten. Op vertoon van je goedkeuringsbrief kun je dit formulier laten ondertekenen tijdens het inloopspreekuur studie/stage in het buitenland.

Onderverhuur kamer
Je kunt overwegen om je kamer onder te verhuren en op die manier kosten te besparen. Er zijn een aantal organisaties die hierin bemiddelen: