Minoren

Verbreding en verdieping in het 3e studiejaar

Minoren

Verbreding en verdieping in het 3e studiejaar

Direct naar:
Een Minor is More, oftewel, je kan meer met minoren. Een minor is een leuke manier om jouw kennis en kunde te verbreden. Je kan op een makkelijke manier kennis maken met vakken die bij andere faculteiten worden gegeven of de kennis van jouw eigen opleiding bij jouw eigen faculteit verdiepen.

Alle nieuwe derdejaars bachelorstudenten moeten een minor volgen als vast onderdeel binnen hun studie. Je kunt je van 1 mei - 15 juli 2019 inschrijven voor een minor. Het minoronderwijs start in september 2019 (uitgezonderd de minor Global Health: deze minor begint 2 weken eerder (zie de minorbeschrijving voor meer informatie).

Periode & omvang
De minorperiode loopt van begin september tot begin november inclusief afsluitende tentamens.
Als je de gehele minor hebt doorlopen heb je 15 ECTS behaald .

Lees meer