Regels en richtlijnen

Onderwijs- en Examenregeling (OER)
In de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde staan alle formele regels en richtlijnen betreffende de opleiding Geneeskunde. Op deze pagina vind je ook handleidingen van informatiesystemen die in het onderwijs worden gebruikt.

Inschrijven voor (her)tentamens
Het OSC schrijft alle studenten in voor de eerste toetsgelegenheid van de tentamens behorende bij het eerste studiejaar (reguliere tentamens). Voor hertentamens dienen studenten zich zelf aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de toets (in verband met het regelen van voldoende tentamens, zalen en surveillanten).

Inschrijven of afmelden voor tentamens gaat via OSIRIS Student.. Door in het studievoortgangsoverzicht op een cursus te klikken of door de cursus te zoeken in de Onderwijscatalogus kan een student zich aanmelden voor de toets. In het overzicht inschrijvingen op OSIRIS Student staat aangegeven voor welke tentamens de student is aangemeld.

Indien de student van mening is dat er ten onrechte geen tentameninschrijving staat in OSIRIS Student, dan moet dit gemeld worden bij het OSC.
Bij een te late tentameninschrijving geldt de procedure zoals opgenomen in de regels en richtlijnen van de Examencommissie.
Een student kan zich tot twee werkdagen voorafgaand aan het tentamen tegen betaling van EUR 20,- (alleen pinnen) aanmelden bij de informatiebalie van het OSC.

Erasmus MC-pas
Alle studenten krijgen een Erasmus MC-pas. Het zichtbaar dragen van deze pas is verplicht. De pas is nodig ter legitimatie en om toegang te krijgen tot bepaalde onderwijslocaties en gebouwdelen, waaronder de fietsenstalling. In het rooster staat waar en wanneer de pas afgehaald kan worden.

Bindend Studieadvies (BSa)
Een Bindend Studieadvies (BSa) is een beslissing van het bestuur van de onderwijsinstelling over de voortgang van je studie. je krijgt dit advies aan het einde van je eerste studiejaar en indien nodig aan het eind van het tweede studiejaar. Alle regels met betrekking tot het bindend studieadvies kun je nalezen in de BSa-brochure (pdf).