... / ... / Overzicht Expertisecentra / Lijst erkende expertisecentra zeldzame...

Lijst erkende expertisecentra zeldzame aandoeningen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  heeft de volgende 53 centra binnen het Erasmus MC erkend voor hun kennis en ervaring op het gebied van zeldzame aandoeningen. Deze bijzondere waardering kregen zij voor het leveren van topzorg en het uitvoeren van vernieuwend onderzoek voor kwetsbare patiënten met zeldzame aandoeningen.

 Academisch Borstkankercentrum Expertisecentrum Erasmus MC Cardiovasculaire Genetica
 Afweercentrum Expertisecentrum Prader Willi Syndroom
 Behandelcentrum voor Multiple Myeloom Expertisecentrum Spina Bifida Rotterdam
 Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Expertisecentrum Zeldzame Groeistoornissen
 Centrum voor Allergische Systeemziekten Hemofiliebehandelcentrum (volwassenen)
 Centrum voor Bronchopulmonale Dysplasie Hersentumorencentrum
 Centrum voor Cystische Fibrose Rotterdam Kinderchirurgisch Centrum voor Aangeboren Anatomische Afwijkingen
 Centrum voor Erfelijke Hart- en Vaatafwijkingen Kinderneurooncologisch Centrum
 Centrum voor Interstitiële Longziekten Leukemie en Stamceltransplantatie Centrum
 Centrum voor Larynx- en Tracheastenoses bij Kinderen MS Centrum
 Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten Expertisecentrum DSD
 Centrum voor Mesotheliomen Nasale, Sinonasale, Oor en Schedelbasis Tumoren Werkgroep
 Centrum voor Neuro-inflammatoire Aandoeningen NeMo Centrum - Expertisecentrum voor Neuromusculaire en Mitochondriële Ziekten
 Centrum voor PKU, Ureumcyclus Aandoeningen en Organische Aciduria Neuromusculair Centrum Erasmus MC
 Centrum voor Pulmonale Hypertensie Oligodontie Centrum
 Centrum voor Turner Syndroom Pediatrisch Hemofiliebehandelcentrum (Kinder Hemofiliebehandelcentrum)
 Centrum voor Zeldzame Immunologische Systeemziekten Pediatrisch Sikkelcelcentrum
 Centrum voor Kinderhematologische Maligniteiten Pick Centrum
 Craniofaciaal Centrum Nederland Pompe Centrum
 ENCORE - Expertisecentrum voor Erfelijke Neuro-Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen Porfyrie Centrum
 Erasmus MC Botcentrum Rotterdam Hoofd en Hals Tumoren Werkgroep
 Erasmus MC Centrum voor Aangeboren Aandoeningen van de Hand en Arm Rotterdamse Slokdarm- en Maagkanker Werkgroep
 Erasmus MC Centrum voor Endocriene Ziekten Sarcoïdose Centrum
 Erasmus MC Centrum voor Pancreasziekten Sikkelcelcentrum
 Erasmus MC Lepra Centrum Weke Delen Sarcoomcentrum
 Erasmus MC Lever Centrum Zeldzame Huidziekten Expertisecentrum
 Expertisecentrum voor Kinderen met Autoimmuunziekten