... / ... / Onderwijs / Wetenschappelijke Integriteit voor PhD...

Wetenschappelijke Integriteit voor PhD studenten ErasmusMC

Cursus
Logo FIETVanaf januari 2014 organiseert de afdeling Medische Ethiek en Filosofie de eendaagse cursus 'Wetenschappelijke integriteit' voor PhD studenten van het ErasmusMC.

De cursus is verplicht voor promovendi die in 2013 gestart zijn met hun promotie onderzoek. De cursus dient bij voorkeur gevolgd te worden in het tweede jaar. Studenten die in het bezit zijn van een certificaat van deelname aan de driedaagse cursus wetenschappelijke integriteit, zijn vrijgesteld voor deelname aan de eendaagse cursus.

Wetenschap doen is competitief. Er staat veel op het spel, eer en geld. Dat heeft ook mindere kanten: ruzies over auteurschappen, gesjoemel bij de verwerking van data, niet te volledig zijn bij het voorlichten van proefpersonen, en meer. Wanneer ben je integer als onderzoeker? Kan je je als integere onderzoeker wel handhaven in de ratrace?

In deze cursus zullen we informatie delen over de regels binnen het ErasmusMC, het uitwisselen van eigen ervaringen en cases analyseren. Daarnaast willen we ethische dilemma's bespreken en staan we ook stil bij mogelijke oplossingen en uitwegen.

Inschrijving
Inschrijving is online tot twee weken vóór de start van de cursus. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving per email. Mocht de cursus niet doorgaan wegens te weinig deelnemers, dan wordt u hiervan, uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus op de hoogte gebracht.

De cursus wordt gegeven in het Onderwijscentrum van het ErasmusMC.

Maximaal 20 deelnemers per cursus.

Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd.

Data 2019
29 augustus 2019, 19 september 2019, 15 oktober 2019, 19 november 2019, 19 december 2019.

Op 29 augustus 2019 en 15 oktober 2019 is de cursus Engelstalig.

Data 2020
21 januari 2020, 20 februari 2020, 17 maart 2020

Kosten
De cursus wordt gratis aangeboden aan Erasmus MC PhD studenten, op voorwaarde dat zij de cursusdag afronden met het behalen van het certificaat. Het niet met goed gevolg afronden van de cursusdag, dan wel afmelding minder dan twee weken voor de cursusdatum, zal leiden tot een rekening van € 150, ingediend bij uw afdelingshoofd.

ECTS
0,3 ECTS

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Secretariaat.mefg@erasmusmc.nl