De onderwijsactiviteiten

De onderwijsactiviteiten van de afdeling vormen een breed palet: in het bachelor programma onderrichten we de medisch studenten over de kernpunten van bioethiek.

Hoorcolleges en onderwijs in kleine discussiegroepen richten zich op thema's waarmee studenten als toekomstige artsen vertrouwd moeten zijn, zoals euthanasie, onderzoek op mensen, enhancement, maatschappelijke gezondheidszorg, rechtvaardigheid en zorg. Examinering vind op verschillende manieren plaats en behelzen het schrijven van essays, deelname aan kleine discussiegroepen en werken met een portfolio.

Een minor programma is ontwikkeld voor studenten van verschillende achtergronden. In deze worden de verschillende issues uit de bioethiek meer diepgravend geanalyseerd.
Daarnaast is de afdeling, qua educatie, betrokken bij alle fasen van artsen in opleiding tot medisch specialist. Het betreft cursussen van een hele dag voor ongeveer 15-20 studenten. Op basis van door hen ingebrachte casus uit de praktijk, vindt ethische reflectie en verdieping plaats.

Tot slot zijn speciale opleidingsmodules voor verpleegkundigen ontwikkeld en een onderwijs ontwikkeld specifiek gewijd aan wetenschappelijke integriteit, voor de doelgroep promovendi.