Internationaal debat

Bioethiek behelst een international debat.

De afdeling neemt deel aan dat debat via publicaties, lidmaatschap van adviesraden en commissies ((Board of the International Association of Bioethics, European Group on Ethics in Science and New Technologies), alsook door het organiseren van internationale conferenties en workshops.