Commissies

Participeren in een groot scala van adviesraden en commissies is een belangrijke taak van de afdeling.

Dit legt een link naar de dagelijkse praktijk, biedt kansen voor een multidisciplinaire dialoog en geeft de mogelijkheid voor de vertaalslag van ethische theorie en conceptuele analyse naar maatschappelijk relevantie thema's.

Medewerkers van de afdeling participeren in

  • euthanasie commissies
  • ethische commissies van ziekenhuizen
  • commissies van de Gezondheidsraad
  • Raad voor Volksgezondheid&zorg
  • College voor Zorgverzekeringen
  • et cetera.