... / ... / ... / Familiepoli Autisme / Over de familiepoli Autisme

Over de familiepoli Autisme

Bent u op zoek naar uitleg over de familiepoli Autisme en de typische eigenschappen van de aandoening?

Wat is de familiepoli autisme?

De familiepoli autisme biedt de mogelijkheid erfelijkheidsonderzoek te doen in families waarin meerdere familieleden een diagnose hebben in:

  • het autismespectrum (autistische stoornis)
  • PDD-NOS
  • stoornis van Asperger
  • stoornis van Rett (desintegratiestoornis van de kinderleeftijd)

Erfelijkheidsonderzoek

Enerzijds kan diagnostisch erfelijkheidsonderzoek gedaan worden naar bekende erfelijke factoren die geassocieerd zijn met autisme. Anderzijds kunnen door het bestuderen en vergelijken van het genetisch materiaal van familieleden met en zonder autisme nieuwe erfelijke oorzaken worden ontdekt. We hopen dat dit kan leiden tot nieuwe inzichten voor behandeling.

Wie werken er op deze poli?
Op de poli werken kinder- en jeugdpsychiaters, GZ-psychologen, klinisch genetici en neurowetenschappers samen. Met als doel goede diagnostiek, erfelijkheidsadvies en wetenschappelijk onderzoek te verrichten bij erfelijke vormen van autismespectrumstoornissen.