Spreekuur Angelman Syndroom

Vaak zult u voor het polibezoek een aantal vragenlijsten toegestuurd krijgen. Hiermee kunnen wij vast een indruk krijgen van het functioneren van uw kind. Ook kunt u eventuele vragen tevoren per e-mail sturen.

U wordt verwacht op de polikliniek (de C-gang) van het Sophia Kinderziekenhuis. Eventueel kunt u broertjes of zusjes onder begeleiding laten spelen in de Ronald McDonald Speeldek terwijl u naar de polikliniek komt.

U meldt zich bij de doktersassistente. Zij zal in de meeste gevallen uw kind vast meten en wegen en de bloeddruk meten.

Daarna zult u gezien worden door de vaste kinderneuroloog en kinderarts. Zij zullen u vragen stellen over uw kind en zij zullen beiden uw kind lichamelijk onderzoeken. Ook zullen zij proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Daarna zullen zij met u bespreken welke onderzoeken bij uw kind nodig zijn en indien er onderzoeken in het verleden zijn gedaan wat de uitslagen daarvan betekenen.

Over het bezoek zal een brief gestuurd worden naar uw huisarts en de eventuele verwijzend kinderarts of neuroloog.

Zie hier onze contactgegevens