... / ... / ... / ... / Wetenschappelijk Onderzoek / Over onderzoek

Over onderzoek

Wij zijn een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden wetenschappelijk onderzoek te doen naar de aandoeningen die wij op de polikliniek behandelen. Op deze manier vergroten we de kennis van de biologie, diagnostiek en behandeling van de aandoeningen en hopen we in de toekomst een betere behandeling aan te kunnen bieden.

Het onderzoek binnen ENCORE is onder te verdelen in twee hoofdlijnen:

• Pre-klinisch (basaal) onderzoek. Dit (laboratorium) onderzoek richt zich met name op muis-modellen en is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in de biologie die ten grondslag ligt aan de aandoeningen. Deze nieuwe inzichten moeten leiden tot het ontwikkelen van nieuwe medicijnen die de kwaliteit van leven van de patiënten verbetert.

• Klinisch (patiëntgebonden) onderzoek. In dit onderzoek wordt geprobeerd meer te weten komen over de aandoening door onderzoek te doen met patiënten. Voorbeelden van klinisch onderzoek zijn het verzamelen van klinische gegevens om een goed inzicht te krijgen in het beloop van een aandoening. Ook het vergelijken van de meest efficiënte epilepsie- of slaapmedicatie of het identificeren van de beste communicatietechniek zijn voorbeelden van klinisch onderzoek.

ENCORE wil een brug slaan tussen het basale laboratorium onderzoek en de kliniek. Daartoe wordt er veel translationeel onderzoek verricht binnen ENCORE. Dit kan laboratorium onderzoek zijn zoals bijvoorbeeld onderzoek naar de oorzaak en behandeling van epilepsie in een muismodel van een aandoening. Translationeel onderzoek kan ook patiëntgebonden onderzoek zijn, zoals een klinische trial waarbij de nieuwe medicijnen die ontwikkeld zijn in het laboratorium, worden getest in patiënten.

Het uitvoeren van onderzoek is aan strikte (ethische) regels gebonden. Dit geldt zowel voor proefdier als patiëntgebonden onderzoek. Voor 'patiëntgebonden onderzoek' is daarnaast ook schriftelijk toestemming van de ouders/voogd noodzakelijk.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan onderzoek? Kijk dan op deze pagina onder ‘klinisch onderzoek’ of bezoek de onderzoekspagina voor de aandoening waarin u interesse heeft. Of vraag uw behandelend arts van ENCORE naar de mogelijkheden.