... / ... / ... / ... / Over Neurofibromatose 1 / Over het Neurofibromatose type 1 syndroom

Over het Neurofibromatose type 1 syndroom

Neurofibromatose type 1 (NF1) is een erfelijke ziekte. Ongeveer 1 op de 3000 mensen wordt hiermee geboren. NF1 is een zeer variabele aandoening en kan zich op verschillende manieren uiten; zelfs binnen één familie komen grote verschillen in ziekteverschijnselen voor. Hieronder vindt u de volgende brochures in PDF over de aandoening:

De eerste twee brochures zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN). De brochure voor de huisarts is een samenwerking tussen NFVN, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenverenigingen (VSOP) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG).