... / ... / Voorbeeldprojecten / Meetopstelling voor ultrageluid

Meetopstelling voor ultrageluid

Met behulp van deze meetopstelling kan de rol van ultrageluid worden bestudeerd om stamcellen richting de wand van een bloedvat te stuwen.

"Ultrageluid contrast bellen worden al veelvuldig toegepast in de kliniek voor het verbeteren van de beeldvorming van ultrageluid ("echo") scans. Een relatief nieuwe ontwikkeling is het gebruik van zogenaamd "gefunctionaliseerde contrast bellen"; contrast bellen met moleculen of antilichamen aan de buitenkant van de schil om specifieke binding aan bepaalde "targets" in het lichaam, bijvoorbeeld een ontsteking in een orgaan, te bewerkstelligen. Om te kunnen binden aan het "target", moeten deze bellen veelal van het midden van het bloedvat richting het endotheel (laagje aaneengesloten cellen dat de binnenkant van het bloedvat bedekt) worden bewogen.
Met deze opstelling kan de rol van ultrageluid in het faciliteren van deze binding worden bestudeerd. Een kamer kan worden gemonteerd waardoor een vloeistofstroom met gefunctionaliseerde contrast bellen kan worden gepompt.
Om het effect van ultrageluid stralingsdruk/stuwkracht op de bindingsefficientie van gefunctionaliseerde bellen te bestuderen, kan tegelijkertijd een ultrageluid transducent (welke elektrische spanning omzet in (ultra)geluid) in de daarvoor bestemde houder in de opstelling worden gemonteerd. Het idee is dat de ultrageluid drukgolf de gefunctionaliseerde bellen als het ware richting de (met speciale eiwitten gecoate) wand stuwt. Bovendien kan het effect van ultrageluid op de bindingskracht van gefunctionaliseerde bellen worden bestudeerd. Doel van dit alles is om uiteindelijk de juiste parameters te vinden waarmee een complex van een stamcel gebonden aan diverse gefunctionaliseerde contrast bellen dmv ultrageluid richting de wand kan worden gestuwd. Dit zou in het lichaam de binding van dit complex van stamcel-contrast bel aan het endotheel kunnen faciliteren. Dit alles staat in het teken van de ontwikkeling van een nieuwe therapie om lokaal in het hart een hoge concentratie stamcellen af te leveren na een hartinfarct mbv contrast bellen en ultrageluid."