Elektrodenmeetkop

Een speciale meetkop is ontwikkeld om hersenactiviteiten van muizen te meten.

Op de afdeling neurowetenschappen wordt onderzoek gedaan aan hersenactiviteiten van muizen. De afdeling heeft hiervoor een bestaand instrument aangeschaft. Met dit instrument kunnen  20 elektrodes met een diameter van 80 micrometer in de hersenen worden geprikt.

De originele kop voldoet niet aan de eisen voor het onderzoek. De elektrodes van de originele kop staan te ver uit elkaar waardoor het gebied waarin gemeten wordt te groot is. Ook wilden de neuroweten-schappers in twee verschillende gebieden tegelijk te meten. EMI heeft een nieuwe elektrode kop ontwikkeld, waarmee dit mogelijk is. Er kan nu gemeten worden in een gebied van 0,6 x 0,6 mm met 9 elektrodes en een gebied van rond 0,3 mm met 7 elektrodes. Met de nieuwe kop kan in de grote en de kleine hersenen tegelijk gemeten worden.