Optische darmprobe

De darmprobe is ontwikkeld om de doorbloeding van een darmnaad te kunnen meten na een darmoperatie.

Chirurgen willen na uitvoering van een darmoperatie weten of de aangelegde darmnaad voldoende doorbloed is. Dit ter voorkoming van lekkage. EMI maakte een optische darmprobe waarmee, in combinatie met DPS-apparatuur, de doorbloeding is te meten. De probe bevat twee optische fibers
voor de meting en twee spoelkanalen om het meetoppervlak vrij van bloed te houden.

   probe