Opdrachten en Tarieven

Onderzoekers kunnen met vragen en opdrachten direct onze medewerkers aanspreken.

Aanmelding projecten
Onderzoekers kunnen met vragen en opdrachten direct onze medewerkers aanspreken.
Als ondersteunende afdeling werken wij in opdracht op projectbasis, waarbij de projectomvang varieert van kleine technische opdrachten tot grote ontwikkelingsprojecten.
De producten betreffen maximaal enkele stuks van meetapparatuur, fijnmechanische instrumenten, experimentele opstellingen of software-programmatuur die in nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot stand komen.

Projectaanpak
Binnen de projecten wordt de volgende aanpak aangehouden:
   - Intakegesprek voor projectdefinitie
   - Vooronderzoek, technische haalbaarheid en marktonderzoek
   - Offerte met specificatie, kosten en doorlooptijd
   - Ontwerp en realisatie
   - Aflevering, begeleiding en nazorg

Tarieven projecten

Onderzoek & Onderwijs projecten binnen het Erasmus MC € 50   per uur
Patientenzorgprojecten binnen het Erasmus MC € 65   per uur
Incubatorbedrijven, universiteiten, UMC’s en andere kennisinstellingen € 75   per uur
Commerciele bedrijven € 125 per uur


Materiaalkosten worden volledig doorbelast aan de opdrachtgever. 


                          Werkplek Elektronica