Ontwikkeling marktproduct

EMI ondersteunt de ontwikkeling van onderzoeksapparatuur tot marktproduct (medical device)

Maatschappelijke toepassing van kennis uit wetenschappelijk onderzoek is van toenemend belang binnen het Erasmus MC. EMI ondersteunt deze kennisvalorisatie door onderzoeksgroepen te begeleiden bij de ontwikkeling van onderzoeksapparatuur tot marktproduct.

Apparatuur wordt zodanig geconstrueerd dat deze voldoet aan de eisen op gebied van patiëntveiligheid, zodat klinisch-wetenschappelijk onderzoek toegestaan is om de werkzaamheid van de techniek aan te tonen. Vervolgens kan de apparatuur in samenwerking met een producent worden doorontwikkeld tot
CE-gemarkeerd medisch apparaat (medical device) dat in serie is te produceren. Vaak neemt een spin-offbedrijf, bijvoorbeeld vanuit de Erasmus MC Incubator, hiervoor het initiatief.

EMI heeft een samenwerkingsverband met Unitron BV. Unitron BV is gespecialiseerd in het produceren van kleine series van CE-gemarkeerde medische appatuur.
EMI kan onderzoeksafdelingen en spinoffbedrijven  ondersteuning en begeleiding bieden bij het overdragen van het technisch ontwerp voor het door Unitron BV te produceren serieproduct.
Ook is mogelijk dat Unitron BV een nieuwe BV opricht die functioneert onder het Unitron-kwaliteitssysteem. Dit bespaart onderzoekers die geen ondernemersambities hebben veel tijd en geld.

Verdere informatie is te vinden in de bijgesloten flyer, of neem contact op met EMI.


                                             CE