... / ... / Artikelen indienen / Het review proces

Het review proces

Timeline  reviewprocesHet review proces begint bij het indienen van het artikel door de auteurs. Belangrijk hierbij is dat de supervisor van de auteurs hier ook van op de hoogte is en toestemming heeft gegeven. Het artikel wordt in eerste instantie beoordeeld door de editorial assistent op kwaliteit en format. De instructies voor het indienen van een artikel vind je hier.

Wanneer de kwaliteit en het format van het artikel zijn goedgekeurd, wordt het artikel gekoppeld aan een student en staff editor uit de editorial board. Dit gebeurt binnen een week. De student en de staff editors beoordelen vervolgens ook het artikel met de vraag of het artikel geschikt is voor het EJM. De student editor koppelt vervolgens een student en staff reviewer aan het artikel. Dit gebeurt ook binnen een week.

Het  artikel ligt nu bij de reviewers. Het duurt doorgaans ongeveer twee tot drie weken tot de eerste review van het artikel binnen is. Op basis van deze review vormen de student en staff editors gekoppeld aan het artikel een verdict voor de auteurs. Dit verdict kan bestaan uit minor revisions of major revisions. In beide gevallen wordt het artikel met het verdict teruggestuurd naar de auteurs voor de benodigde aanpassingen. In het geval van major revisions wordt er door de student en staff editors een tweede verdict samengesteld. Het vormen van het verdict en de aanpassingen door de auteurs nemen ongeveer 4 weken in beslag.

Afhankelijk van de bereidheid van de auteurs om het artikel aan te passen, de juistheid van de aanpassingen aan de hand van het verdict en ten slotte de goedkeuring van de student en staff editors, wordt het artikel geweigerd of goedgekeurd voor publicatie.