... / ... / Artikelen indienen / Instructie auteurs

Instructie auteurs

Om een artikel in te kunnen dienen, moet je aan de volgende instructies voldoen. Niet alleen helpen deze instructies om je artikel te verbeteren en daarmee de kans op acceptatie en publicatie te vergroten, ook helpt het de redactie om je artikel nauwkeurig te beoordelen.

Algemene instructies:

 1. Verhaallijn
  De verhaallijn van je artikel zorgt voor een logische, gestructureerde en leesbare tekst. Niet alleen is dit voor jezelf handig, ook helpt het de editors en reviewers om je artikel goed te beoordelen. Ten slotte helpt een verhaallijn de lezer om je artikel makkelijker te begrijpen.

 2. Opbouw
  De opbouw kun je het beste zo eenvoudig mogelijk houden, zodat de lezer zich kan concentreren op de inhoud en niet wordt afgeleid door de lay-out. Volg daarom de instructies die staan uitgelegd in dit hoofdstuk.

 3. Type artikelen
  Verschillende type artikelen kunnen worden ingediend. Hier volgt een overzicht van de type artikelen die geaccepteerd worden en de auteursinstructies per type artikel.

 4. Overeenkomst auteursrechten
  Voordat je je artikel kunt indienen hebben we een ingevulde Copyright Transfer Agreement formulier van je nodig. Hiermee ga je onder andere akkoord met de auteursrechten en heb je toestemming gekregen van je supervisoren om je artikel te publiceren in het EJM.

 5. Overeenkomst patiëntrechten
  Indien patiënten hebben geparticipeerd in je onderzoek hebben we een ingevulde Consent of Patient formulier van je nodig.