... / ... / Voor Erasmus MC medewerkers / Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Eduplaza registreert leervorderingen en leerresultaten. Denk hierbij aan inlogmomenten, hoe lang er over een e-learning of training wordt gedaan, de eindscores van toetsen, de afgeronde e-learning en trainingen en de behaalde certificaten.

Deze gegevens worden verwerkt in rapporten. Zo kun je bijvoorbeeld in een overzicht zien welke e-learning je hebt afgerond en wanneer, de toetsresultaten die je hebt behaald enz.

Welke functionarissen hebben in Eduplaza inzage in gebruikersgegevens?

  1. Beheerders Eduplaza
    Werken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beheerders voegen inhoud toe aan Eduplaza en zorgen ervoor dat Eduplaza naar behoren werkt. Bij problemen proberen zij dit zo snel mogelijk op te lossen.
  2. (Gedelegeerd) leidinggevenden (alleen voor medewerkers van het Erasmus MC)
    Leidinggevenden van de afdeling hebben inzage in de studievorderingen van de directe medewerkers. Op grote afdelingen kan er door de direct leidinggevende besloten worden om deze rol te delegeren aan een andere medewerk(st)er. Deze gedelegeerd leidinggevenden kunnen in rapportages overzichten zien van alle medewerkers van de afdeling waar zij leiding over geven. Zij kunnen zien met welke e-learning of training medewerkers bezig zijn, welke zij hebben afgerond en wat de resultaten zijn. Ook kunnen zij zien welke Expertises de medewerkers hebben opgedaan. Deze (gedelegeerd) leidinggevenden handelen conform de Privacywetgeving.
  3. Themadirecteuren (alleen voor medewerkers van het Erasmus MC)
    Zij kunnen anonieme kwantitatieve informatie uit het systeem halen. Bijvoorbeeld, aantallen medewerkers die een bepaalde e-learning of training hebben doorlopen.


Heb je er bezwaar tegen dat Eduplaza je gegevens registreert? Start dan geen enkele e-learning op. We verzoeken je vriendelijk dit te bespreken met je leidinggevende.

Ben je niet werkzaam in het Erasmus MC en wil je dat je leidinggevende inzage heeft in de leerresultaten dan kun je het rapport: “Mijn Opleidingsbalans” downloaden als PDF document en deze overhandigen aan je leidinggevende.

Eduplaza is aangemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming Erasmus MC. Deze ziet toe op de naleving van de Privacywetgeving.
 

Wanneer je onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van het LMS ontdekt, verzoeken wij je vriendelijk dit per mail te melden aan de ICT Helpdesk.