... / ... / Patiëntenzorg / Wat doet de diëtist tijdens uw behandeling?

Wat doet de diëtist tijdens uw behandeling?

Lees hier wat de dietist allemaal voor u kan doen.

Hoe werkt de diëtist?

Uw behandelend arts in het Erasmus MC kan zorgen voor een consult bij de diëtist tijdens uw opname of poliklinisch.

Tijdens opname

Een opname in het ziekenhuis betekent voor de meeste mensen een grote verandering. Niet alleen wat betreft omgeving en gezondheid, maar ook op het gebied van voeding . Als er tijdens de opname belangrijke veranderingen in de voeding nodig zijn, dan gebeurt dat in overleg met een diëtist en uw behandelend arts. Dieetaanpassingen waarmee u in de thuissituatie al bekend was, kunnen ook in het ziekenhuis voor u geregeld worden. De diëtist weet welke producten er in het ziekenhuisassortiment aanwezig zijn en welke geschikt zijn voor het dieet dat u gewend bent.

Poliklinisch

De diëtisten van het Erasmus MC begeleiden niet alleen patiënten tijdens de opname, maar ook patiënten die niet zijn opgenomen. Voor deze poliklinische behandeling in het Erasmus MC is altijd een verwijzing nodig van een arts die in het Erasmus MC werkt. De diëtist combineert zijn/haar afspraak met u zoveel mogelijk met het spreekuur van uw behandelend arts in het Erasmus MC. Wij streven ernaar u binnen vier weken na aanmelding te zien. Voor dringende problemen kan uw arts rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van Diëtetiek.

Onze polikliniek is met name bestemd voor patiënten die door een team van hulpverleners, waaronder de diëtist, in het Erasmus MC behandeld worden. In dit team wordt uw behandeling regelmatig besproken.

Nadat wij de verwijzing van uw arts hebben ontvangen, neemt het secretariaat van de afdeling Dietetiek contact met u op voor het inplannen van een afspraak op de polikliniek.

Tijdens het eerste gesprek zal de diëtist vragen naar wat u zoal eet en drinkt en wat uw klachten zijn. Het kan zijn dat zij u ook meet en weegt. Naar aanleiding van dit gesprek zal de diëtist u een (voorlopig) advies meegeven. Dit kan onder andere ook betekenen dat u bijvoeding gaat krijgen.

U hoeft voor uw afspraak niets mee te nemen. Bij sommige afspraken is het nodig een voedingsdagboekje bij te houden. Hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

De dietist kan ook een nutritional assessment bij u afnemen.

Controle afspraak

Deze afspraak wordt vaak al gemaakt tijdens uw eerste bezoek. Maar u kunt ook het secretariaat bellen voor een afspraak. Bij contact  ziet u hoe u ons kunt bereiken. Ook kunt u via internet een controle afspraak maken. Deze link brengt u naar 'Mijn Erasmus MC'.