... / ... / ... / ... / Deelnemen aan ons onderzoek / ROSCAN Huidkanker biobank

ROSCAN Huidkanker biobank

Biobank; verzamelen van lichaamsmaterialen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN is de afkorting voor Rotterdam Skin Cancer Network. De Nederlandse vertaling is: Rotterdam Huidkanker Netwerk. De ROSCAN Biobank is een initiatief van de Afdeling Dermatologie.

Wat is een Biobank?
Een Biobank is een verzameling van gegevens en lichaamsmaterialen (bijvoorbeeld bloed en stukjes huid) van patiënten. Het doel van een Biobank is om goed georganiseerd deze gegevens en lichaamsmaterialen te verzamelen, te bewaren en beschikbaar te stellen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Wat is het doel van de ROSCAN Biobank?
Om de behandeling van huidkanker te verbeteren, is er wetenschappelijk onderzoek nodig. Onderzoek op bloed en/of huidweefsel en medische gegevens van een groot aantal patiënten met huidkanker kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren over:
• hoe huidkanker ontstaat,
• het voorkomen van huidkanker,
• het effect van behandeling en
• waarom huidkanker goed (of juist niet goed) reageert op de toegepaste behandeling.

Deelnemen – hoe werkt het?
U krijgt eerst informatie over de Biobank en uw deelname van uw arts die betrokken is bij uw behandeling op de afdeling Dermatologie. U hoeft niet direct te beslissen of u wilt meedoen. U krijgt schriftelijke informatie per post en kunt rustig thuis nadenken over uw deelname en dit ook bespreken met uw naasten. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw eigen arts, of met een arts die niet bij de Biobank is betrokken. De contactgegevens van deze onafhankelijke arts zijn opgenomen in de schriftelijke informatie.

Voor informatie over de ROSCAN Biobank kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam (06-81415564). Ook kunt u als u vragen hebt gebruik maken van een speciaal e-mailadres: roscan@erasmusmc.nl

ROSCAN onderzoeksteam:
Prof dr T.E.C. (Tamar) Nijsten, dermatoloog
Mw dr R.R. (Renate) van den Bos, dermatoloog
Mw ing P. (Petra) Plak, coördinator
 

plaatje Roscan logo