... / ... / ... / Onderzoek / Welkomstwoord van Prof. Dr. T.E.C. Nijsten

Welkomstwoord van Prof. Dr. T.E.C. Nijsten

Welkomstwoord research Dermatologie

De academische afdeling Dermatologie en Venereologie van het Erasmus MC beoefent de dermatologie in haar volle breedte op het hoogste ambitieniveau. Het mission statement luidt als volgt:

De vakgroep Dermatologie van het Erasmus MC biedt optimale specialistische zorg binnen het vakgebied dermatologie van een hoge constante en toetsbare kwaliteit. Het streven hierbij is om regionaal en supraregionaal te profileren binnen aandachtsgebieden waar topreferente zorg gevraagd wordt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de overige dermatologische zorg; voor de bewoners van het woongebied direct rondom Hoboken en hun verzorgende huisartsen de grootst mogelijke toegankelijkheid te bieden, alsmede een goede relatie te onderhouden met de perifere dermatologie.

Zowel in patiëntenzorg, onderwijs als onderzoek zal op synergetische manier met andere afdelingen samengewerkt worden. Vanuit haar universitaire opdracht wil de vakgroep origineel, innoverend wetenschappelijk onderzoek verrichten dat aansluit bij haar topreferente zorgtaak. Initiatief wordt gewaardeerd en persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd.

De afdeling heeft als speerpunten gekozen:

  • inflammatoire dermatologie, in het bijzonder psoriasis en constitutioneel eczeem,
  • dermato-oncologie, in het bijzonder niet-gepigmenteerde vormen van huidkanker,
  • een ontwikkelingscentrum binnen de flebologie.

Deze keuzes komen tot uiting door een gespecialiseerd topreferent patiëntenzorgsegment dat nauw gekoppeld is aan ontwikkeling van nieuwe diagnostische middelen en therapeutische mogelijkheden. Dit laatste leidt ook tot basaal wetenschappelijk onderzoek op de bovenvermelde speerpunten. Binnen dit laatste kader heeft de afdeling ook een duidelijk internationale ambitie.

Deze website wil een gids zijn om beter kennis te kunnen maken met de afdeling Dermatologie van het Erasmus MC.


Foto van Prof. Dr. T.E.C. Nijsten

Prof. dr. T.E.C. Nijsten