... / ... / ... / Onderwijs / 'Erasmusarts 2007'

'Erasmusarts 2007'

Informatie Onderwijs & Opleiding afdeling Dermatologie

In het Curriculum Erasmus arts 2007 wordt in verschillende onderdelen onderwijs door de afdeling Dermatologie verzorgd:

Geïntegreerd kerncurriculum:

Thema 1:  Thema 1.3: Abnormale celgroei:

 • Huidtumoren (hoorcolleges / zelfstudieopdrachten / responsiebijeenkomsten)

Thema 2: Thema 2.1: Infectie- en immuunziekten:

 • Allergie (hoorcolleges)
 • Exemplarische huidmanifestaties van Infectie- & Immuunziekten (hoorcolleges/zelfstudieopdrachten)

Thema 3: Thema 3.1: Stoornissen in de reproductieve cyclus:

 • Hoorcolleges en zelfstudieopdracht over onderwerpen uit de (Kinder-)dermatologie

Thema 4: Thema 4.4. De Patiënt:

 • Casus: een vrouw met huiduitslag.
  Patiënt-georiënteerd curriculum 


 • ICK (introductiecursus Kliniek) voorafgaand aan het co-schap. In de week voorafgaand aan elk co-schap werd gedurende 3 dagdelen onderwijs aan de volledige groep komende co-assistenten gegeven.
 • Co-schap gedurende 3 weken.
 • Keuze-coschap gedurende 3 weken.
 • Oudste co-schap gedurende 12 weken.


Keuze-curriculum:

 • Keuze-onderwijs: Algemene Dermatologie, Kinderdermatologie, Venereologie.
 • Keuze-onderzoek: Er is een ruime mogelijkheid keuze-onderzoek te doen op de afdeling Dermatologie. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met de onderwijscoördinator, drs. P.K. Dikrama, dermatoloog.