... / ... / ... / Patiëntenzorg volwassenen / Venim-spreekuur

Venim-spreekuur

Spreekuur voor soa

Tijdens het venim-spreekuur onderzoekt de arts of verpleegkundige u op ontstekingen aan plasbuis, vagina en anus. Daarbij zal ook gekeken worden naar klachten en symptomen die wijzen op de aanwezigheid van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Meer informatie over soa leest u hier.
Het venim-spreekuur is bedoeld voor patiënten die via hun huisarts, hun medisch specialist of bijvoorbeeld de GGD worden verwezen om een afspraak te maken op dit spreekuur. Wij willen u vriendelijk vragen altijd een verwijsbrief mee te brengen.

Afspraken maken
Het is uitsluitend mogelijk op afspraak langs te komen op het venim-spreekuur. Dit kan alleen op woensdagmiddag. Vanwege nauwe samenwerking tussen het Erasmus MC en het Havenziekenhuis Rotterdam vindt het venim-spreekuur plaats op de polikliniek Dermatologie van het Havenziekenhuis. Het bezoekadres is:

Havenziekenhuis Rotterdam
Locatie Buitenhaven
Haringvliet 72
3011 TG Rotterdam

Telefoonnummer: 010-4043417

Bij binnenkomst kunt u zich inschrijven bij de meldbalie op de begane grond. Wilt u zo vriendelijk zijn hiervoor een kwartier eerder te arriveren dan de daadwerkelijke afspraak. Na de inschrijving kunt u zich melden bij de balie Dermatologie op de derde verdieping.

Het consult
Alle bezoekers van het venim-spreekuur krijgen een persoonlijk gesprek met een arts of verpleegkundige. Eventueel meegebrachte familieleden of partners wordt verzocht in de wachtkamer plaats te nemen. Omdat er tijdens het spreekuur persoonlijke vragen worden gesteld, is het belangrijk dat u in alle rust antwoord kan geven en eventuele klachten kan uitleggen. Partners die ook onderzocht willen worden kunnen uiteraard voor zichzelf een afspraak maken voor een onderzoek.

Mannen
Voorafgaand aan het onderzoek stelt de arts of verpleegkundige u vragen over eventuele klachten. Ook vraagt de arts of u ooit een soa heeft gehad. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt u gevraagd uw onderlichaam te ontbloten. Bij mannen vindt het onderzoek plaats op een onderzoeksbank. Er wordt daarbij onderzoek gedaan in uw keel en anus. Er hoeft geen 'kweekje' afgenomen te worden uit uw plasbuis want onderzoek van uw urine is voldoende.
Bij het soa-onderzoek wordt ook uw bloed onderzocht. Uw bloed wordt gecontroleerd op syfilis, hepatitis B en HIV. Wanneer daartoe aanleiding is ook op hepatitis C.

Vrouwen
Voorafgaand aan het onderzoek stelt de arts of verpleegkundige u vragen over eventuele klachten. Ook vraagt de arts of u ooit een soa heeft gehad. Vrouwen wordt gevraagd zelf kortdurend een wattenstaafje in de vagina te brengen op het toilet voor aanvullend laboratoriumonderzoek. Een onderzoek met een speculum of een eendenbektang is meestal niet nodig. Alleen als u klachten heeft, bijvoorbeeld van een veranderde vaginale afscheiding, is onderzoek met een eendenbektang nodig.
Bij het soa-onderzoek wordt ook uw bloed onderzocht. Uw bloed wordt gecontroleerd op syfilis, hepatitis B en HIV. Wanneer daartoe aanleiding is ook op hepatitis C.

Diagnostiek en behandeling
De diagnostiek en behandeling verlopen volgens de vaste richtlijnen van het Erasmus MC. Voor wat betreft de behandeling houdt dit in dat bepaalde, specifieke infecties worden behandeld met tabletten en andere infecties juist met een injectie in uw bil. U krijgt op deze manier steeds de meest effectieve behandeling. Bij deze behandeling wordt rekening gehouden met uw dagelijkse medicatie en bijvoorbeeld een eventuele zwangerschap. Het is belangrijk te weten dat er op het venim-spreekuur niet gekozen kan worden voor een bepaalde behandeling.

Partnerwaarschuwing
Om soa optimaal te kunnen bestrijden is partnerwaarschuwing nodig. Goede partnerwaarschuwing leidt tot het opsporen en behandelen van meer personen met een soa. De kansen op nieuwe besmettingen, herbesmettingen en complicaties door soa kunnen worden verminderd. Lees hier meer hoe u hiermee kunt helpen.

Verzekerde zorg
De kosten van uw bezoek en eventuele behandeling worden door het Erasmus MC gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeraar, uw zorgpakket en eventuele eerdere ziekenhuisbezoeken kan dit gevolgen hebben voor uw eigen risico. Raadpleeg bij vragen hierover uw zorgverzekeraar.

Het wegblijftarief
In overleg met de Minister van VWS is een wegblijftarief voor ziekenhuizen vastgesteld. Wanneer u zonder opgaaf van redenen op de afgesproken tijd niet aanwezig bent op het afsprakenspreekuur, kan bij u een bedrag van € 43,30 in rekening worden gebracht. Deze nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u een vraag heeft over het venim-spreekuur dan kunt u gebruikmaken van het e-mailadres venim@erasmusmc.nl. Het is niet mogelijk om via dit e-mailadres een afspraak te maken of te verzetten.