Botox

Hier vindt u informatie over behandeling met botox

Botox behandeling

Botox is het meest gebruikte middel in de cosmetische dermatologie. Het is een spierontspanner, waarmee overmatige mimieklijnen “weggespoten” kunnen worden. Botox is dus iets anders dan een filler.

Botox (botuline toxine A) is een middel dat sinds 1991 in de geneeskunde gebruikt wordt ter bestrijding van spasticiteit in spieren. Enkele jaren later werd duidelijk dat Botox ook heel goed gebruikt kan worden om de werking van mimiekspieren in het gezicht te beperken. Wanneer deze spieren minder krachtig kunnen samentrekken, worden rimpels minder zichtbaar. Dat geldt vooral voor:

fronsrimpels (verticale lijnen tussen de wenkbrauwen)
voorhoofdsrimpels (dwarse lijnen op het voorhoofd)
wenkbrauwen, om de vorm te verbeteren of de wenkbrauw “hoger te zetten” (= wenkbrauwlift)
kraaienpootjes (dwarse lijnen naast de ogen).

Na Botox injecties zijn deze lijnen en rimpels  4-6 maanden minder zichtbaar, soms verdwijnen ze zelfs totaal. Een Botox behandeling kan herhaald worden als de vorige behandeling min of meer is uitgewerkt.

Botox is dus al 20 jaar in gebruik voor cosmetisch storende rimpels in het gezicht. Het is een heel veilig middel gebleken, mits door ervaren artsen toegepast. Er zijn in het algemeen geen complicaties. Allergische reacties blijven achterwege gezien de lage dosering. In uitzonderlijke gevallen kan een Botox-inspuiting een effect op spieren naast de injectieplaats hebben, dat kort aanhoudt. Dat is het geval als er een horizontale rimpel vlak boven de wenkbrauw wordt ingespoten; een 'hangend' ooglid kan dan het gevolg zijn.

De behandelende arts zal dan ook altijd heel goed de afweging maken welke rimpels voor een Botox behandeling in aanmerking komen. Mensen met een zenuw- of spieraandoening en zwangere vrouwen mogen niet behandeld worden. Dit is een beslissing uit voorzorg. Ongeveer 1 tot 2 % van de mensen heeft antistoffen tegen Botox. Bij hen heeft de behandeling geen of onvoldoende effect.

Speciale plaatsen waar Botox gebruikt wordt:

wangen, ter verbetering van “flushing”,  blozen en opvliegers.
neus, ter vermindering van een wipneus, brede neusvleugels of opgetrokken neusvleugels
lippen, bij mensen die dwarse lijnen in de lippen trekken
kin, voor intrekkingen (deukjes) van de kin
kaakrand, voor lifting van hangende wangen of hangende mondhoeken
hals, ter vermindering van verticale banden in de hals
oksels, bij overmatig transpireren


Voor de prijslijst cosmetische / onverzekerde zorg klik hier.