Vulvapoli

Spreekuur voor vulvaire klachten.

Wat is de vulvapoli?
Op de vulvapoli van het Rotterdamse Erasmus MC werken gynaecologen en dermatologen samen voor patiënten met klachten van de ‘vulva’, de huid rondom de vagina. Op de vulvapoli kunnen patiënten terecht voor onderzoek en behandeling. Klachten van de vulva beïnvloeden de kwaliteit van leven in negatieve zin. Pijn, jeuk en seksuele problemen zijn veel voorkomende klachten. Wanneer dat nodig is wordt u verwezen naar een bekkenfysiotherapeut, seksuoloog of uroloog waarmee we samenwerken.

Voor welke klachten kunt u terecht?
De vulva is de huid rondom de vagina en plasbuis en bestaat uit de buitenste en binnenste schaamlippen en de clitoris. Hierbij hoort ook het gebied tussen de ingang van de vagina en de anus, ook wel ‘perineum’ genoemd. Klachten van de vulva komen regelmatig voor. De meest voorkomende klachten zijn jeuk, een branderig gevoel en pijn. Dit kan leiden tot problemen met plassen, de stoelgang of tijdens seksueel contact. Soms gaat het om één van deze problemen. Regelmatig hebben vrouwen ook meerdere problemen tegelijk. Deze klachten komen voor bij vrouwen van alle leeftijden.

Wat zijn de oorzaken?
Vulvaire klachten kunnen ontstaan door verschillende oorzaken:

 • Lichen sclerosus (informatie over lichen sclerosus bij meisjes vindt u hier).
 • Lichen planus
 • Andere huidziekten zoals eczeem of psoriasis, meer informatie over deze huidziekten leest u hier.
 • Infecties, bijvoorbeeld een schimmel- of herpesinfectie, zie ook verder hier.
 • Voorstadia van vulva-kanker zoals HSIL (high grade squamous intraepithelial lesion; oude term: usual VIN).
 • Voorstadia van vulva-kanker zoals differentiated VIN (vulvaire intra-epitheliale neoplasie; afgekort: dVIN).
 • Vulvodynie of 'Localized, provoked vulvodynia' (oude term: vestibulair vulvitis syndroom).
 • Pijnlijke wonden zoals het Lipschütz ulcus.
 • Andere oorzaken zoals bijvoorbeeld ‘de overgang’ waarbij droge slijmvliezen kunnen ontstaan.

Het stellen van de diagnose en de behandeling van vulvaire problemen kan ingewikkeld zijn. Daarom zijn er meerdere specialismen bij de vulvapoli betrokken. Op deze manier krijgen we een duidelijker beeld van de aandoening en kunnen we goed advies geven over de behandeling of eventueel verder onderzoek.

Hoe maakt u een afspraak?
Voor een afspraak op de vulvapoli heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Zodra de verwijzing bij ons binnen is, krijgt u een afspraakbrief en vragenlijst thuisgestuurd.
Mocht u op deze datum verhinderd zijn en wilt u een andere afspraak maken dan kunt u contact opnemen met onze polikliniek. Wij zijn bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur op telefoonnummer 010-7040148. Wij maken u erop attent dat wij, bij het niet tijdig annuleren van de afspraak (minimaal 24 uur van tevoren), kosten in rekening brengen. Het is daarnaast van groot belang dat u uw afspraak nakomt omdat de toegangstijden lang zijn. Bel dus uw afspraak tijdig af wanneer u verhinderd bent.

Hoe bereidt u zich voor op het eerste bezoek?
Het is voor de arts van belang om een goed overzicht te hebben van uw medische voorgeschiedenis en de behandelingen die u tot dan toe heeft gehad.
Op de website www.vulvapoli.nl vindt u een vragenlijst over vulvaire klachten. Meestal ontvangt u deze vragenlijst meegestuurd met uw uitnodiging. Wanneer dit niet het geval is, vragen wij u vriendelijk de genoemde vragenlijst uit te printen en dan ingevuld mee te nemen naar uw afspraak. Soms kan het handig zijn om op een afbeelding van de vulva aan te geven waar exact uw klachten zitten.
U hoeft uw afspraak niet te annuleren wanneer u menstrueert aangezien het onderzoek aan de buitenzijde van de vulva plaatsvindt en vrijwel nooit in de vagina.

Wat neemt u verder mee?
Het is voor de arts van belang om een goed overzicht te hebben van alle crèmes en zalven die u gebruikt en heeft gebruikt. Dit geldt ook voor de producten die niet effectief bleken bij u. Breng daarom altijd een lijst met gebruikte medicatie mee. Deze kunt u eventueel bij uw apotheek opvragen.
Vergeet ook niet alle tubes crème of zalf mee te nemen die u op dit moment gebruikt.

De centrale inschrijfbalie
Als u voor de eerste keer in het Erasmus MC komt, wordt u vriendelijk verzocht zich een half uur vóór uw polikliniekafspraak te melden bij de receptie in de hal van Ingang 2 om u in te laten schrijven. Hiervoor heeft u nodig:

 • Identificatiebewijs (een geldig paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs).
 • Verzekeringsbewijs van de zorgverzekeraar (zorgpas).
 • De verwijzing van uw huisarts of andere zorgverlener.


Waar zit de vulvapoli in het Erasmus MC?

De vulvapoli treft u op de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC, Centrumlocatie. Het bezoekadres is:

Erasmus MC- centrumlocatie
‘s-Gravendijkwal 230
3015 CE  Rotterdam

De polikliniek Verloskunde en Gynaecologie bevindt zich op de tweede verdieping van het polikliniekgebouw, ook bekend als Ba-gebouw.

Wie zijn de zorgverleners?
Tijdens uw afspraak op de vulvapoli bespreekt u uw klacht en behandeling met twee van de volgende zorgverleners:

foto Kate  foto Roes
Dr. M.J. Ten Kate - Booij                                   Dr. E.M. Roes
gynaecoloog                                                      gynaecoloog

Hees  

Drs. C.L.M. van Hees                        
dermatoloog                                                    

 

Het is ook mogelijk dat u een afspraak heeft met twee arts-assistenten van de vulvapoli (een gynaecoloog in opleiding en een dermatoloog in opleiding). Deze artsen werken onder supervisie van de gynaecoloog en/of dermatoloog. Het opleiden van artsen tot medisch specialist hoort bij de opleidingstaak die een academisch ziekenhuis heeft.

Wat gebeurt er tijdens een eerste polibezoek?
Tijdens uw afspraak bespreekt u samen met de gynaecoloog en dermatoloog uw klacht en de door u ingevulde vragenlijst. Na dit gesprek vindt lichamelijk onderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek zit u in een gynaecologische stoel. De artsen onderzoeken u eerst uitwendig en soms daarna nog inwendig, bijvoorbeeld met een speculum (eendenbek) om bijvoorbeeld een uitstrijkje te maken. U kunt zelf met het onderzoek meekijken met een spiegel.
Bij het onderzoek maken we regelmatig een digitale foto om veranderingen van de vulva in de loop van de tijd te kunnen volgen. Deze foto’s worden vervolgens beveiligd opgeslagen in uw medisch dossier. Geef het a.u.b. aan als u hiertegen bezwaar heeft.
Wanneer een huidziekte de vermoedelijke verklaring van uw klachten is, nemen we soms een ‘huidbiopt’ om een diagnose te stellen. Bij een biopt nemen we een klein stukje huid van enkele millimeters weg, dat door de patholoog wordt onderzocht. Het biopt wordt genomen na plaatselijke verdoving met een injectie. Er ontstaat hierdoor een kleine wond; soms is het nodig deze te hechten met een enkele oplosbare hechting.

Informatie over uw behandeling
Het is altijd verstandig om zelf ook te weten welke behandeling u werd voorgeschreven, hoe u deze moet gebruiken en wat de eventuele bijwerkingen hiervan kunnen zijn. Hieronder leest u meer informatie over vaker voorgeschreven behandelingen op de vulvapoli.

Wetenschappelijk onderzoek op de vulvapoli van het Erasmus MC
Op de vulvapoli wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. U kunt worden gevraagd om hieraan mee te werken. Wij zullen dit altijd eerst met u overleggen. Wanneer u dit liever niet wilt, dan kunt u dit aangeven. Uw weigering beïnvloedt uw behandeling uiteraard niet.

De kosten van uw behandeling
Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw zorgverzekering vóórdat u naar de afspraak komt. Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, betaalt u mogelijk een deel van de kosten van uw behandeling zelf. Als er wel een contract is, hangt het van uw polis af of u de behandeling vergoed krijgt. Bij bepaalde polissen worden de kosten van uw behandeling in het Erasmus MC niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan en informeer tijdig bij uw verzekeraar naar de polisvoorwaarden. Voor meer informatie: www.erasmusmc.nl/vergoeding-zorgkosten.

Heeft u nog vragen?
Wanneer u vragen hebt over onderwerpen die hierboven niet aan bod kwamen dan horen we dit graag. U kunt u vraag stellen via het emailadres polivrouw@erasmusmc.nl. Vergeet niet in al uw mailtjes uw achternaam en geboortedatum duidelijk te vermelden.