... / ... / ... / Behandelingen / Organisatie van de spreekuren

Organisatie van de spreekuren

Wat houden onze inflammatie spreekuren in?

Psoriasis
Er bestaan hiervoor verschillende spreekuren waar gespecialiseerde zorg wordt geboden aan psoriasis-patiënten.

Spreekuur PSOR (maandag):
Patiënten met matige tot ernstige vormen van vaak chronische plaque psoriasis, gegeneraliseerde pustulaire psoriasis, therapie resistente, gelokaliseerde vorm van pustulaire psoriasis inclusief M. Andrews-Barber. Erythrodermatische vormen van psoriasis worden in het algemeen voor intensieve behandeling opgenomen op de klinische afdeling. Na ontslag dient de patiënt verder gecontroleerd te worden op dit speciale spreekuur.

Spreekuur DERE (donderdag):
Psoriasis patiënten met arthritis klachten dienen hier te worden beoordeeld samen met de reumatologen. Dit spreekuur vindt plaats op de polikliniek Dermatologie in gebouw Rochussenstraat. Voor dit spreekuur dient de verwijzende arts een intercollegiaal consultformulier zo volledig mogelijk in te vullen met een duidelijke vraagstelling.

Spreekuur LICHT (maandag):
Patiënten met psoriasis die in aanmerking komen voor lichttherapie dienen voor de aanvang van de behandeling gezien te worden op dit spreekuur.
Na beëindiging van de behandeling zal de patiënt óf terugkeren bij de oorspronkelijk behandelend arts óf op spreekuur PSOR.

Spreekuur RESEARCH :
Patiënten met psoriasis, die mee willen doen aan een lopende klinische studie onderzoek worden hier gezien en gecontroleerd. De psoriasis-studies kunnen van commerciële aard zijn of door een onderzoeker zelf geïnitieerd zijn. Na beëindiging van het onderzoek komen de patiënten terug bij de oorspronkelijk behandelend arts of op spreekuur PSOR.

Constitutioneel eczeem en andere vormen van eczeem
Spreekuur ECZEEM (woensdag):
Op dit spreekuur worden patiënten gezien met atopisch eczeem of andere therapie-resistente vormen van eczeem.

Spreekuur LICHT :
Patiënten met (constitutioneel) eczeem die in aanmerking komen voor lichttherapie. Na beëindiging van de behandeling wordt patiënt verder gecontroleerd door de oorspronkelijk behandelend arts of op spreekuur ECZEEM.

Andere inflammatoire dermatosen
Spreekuur INFLA (maandag):
Patiënten met een gegeneraliseerde vorm van een inflammatoire dermatose anders dan eczeem en psoriasis, zoals bijvoorbeeld granuloma annulare en lichen planus worden hier behandeld met systemische immuunmodulerende therapeutica. In principe worden op dit spreekuur patiënten gezien met een histologisch bevestigde klinische diagnose. Bij een complexe systemische immunologische aandoening inclusief de reumatologische “overlap” syndromen kunnen de patiënten worden verwezen naar de afdeling klinische immunologie of op het gezamenlijk spreekuur van de dermatologen en reumatologen, spreekuur DERE. Voor dit spreekuur dient de verwijzende arts een intercollegiaal consultformulier zo volledig mogelijk in te vullen met een duidelijke vraagstelling.

Systemische immunologische aandoeningen
Spreekuur INFLA (maandag):
Patiënten met een systemische immunologische aandoening zoals bijvoorbeeld vasculitis, lupes erythematodes, sclerodermie, reumatologische “overlap” syndromen met cutane betrokkenheid etc. worden op dit spreekuur behandeld en gecontroleerd. Veelal hebben deze patiënten naast hun huidafwijkingen afwijkende bevindingen bij immuunserologisch onderzoek (ANA, ANCA etc.). Zonodig worden deze patiënten voor een eenmalig consult of verdere behandeling verwezen naar het spreekuur van de afdelingen klinische immunologie of reumatologie cq spreekuur DERE. Voor dit spreekuur dient de verwijzende arts een intercollegiaal consultformulier zo volledig mogelijk in te vullen met een duidelijke vraagstelling.

En verder
Verpleegkundig INFLA spreekuur
Met de  komst van de biologics voor psoriasis is het nodig patiënten  uitgebreid te screenen en te instrueren, aangezien deze vaak middels injectie worden gegeven. Uitleg aangaande conventionele orale behandelingen met fumaraten en mycophenolaat kunnen ook door de verpleegkundige op dit spreekuur worden gedaan.

Dagbehandeling
Op dit spreekuur komen vooral patiënten met psoriasis en eczeem, die in aanmerking komen voor een intensieve dagbehandeling.

Immunologie overleg
Met de afdeling klinische immunologie (hoofd Prof. Dr. Martin van Hagen) vindt er wekelijks op de maandag overleg tijdens onze overdracht plaats. Problematische patiënten met een vaak systemisch immunologisch ziekteproces worden hier aan de hand van foto’s en elektronische dossier uitvoerig besproken.

Instroom patiënten
Op alle bovengenoemde spreekuren op het gebied van de inflammatoire dermatosen worden patiënten gezien, die allereerst op de polikliniek Dermatologie worden gezien tijdens een algemeen spreekuur inclusief het semi-spoed, spoed en derde lijnspreekuur.
In overleg met de supervisor kan een nieuwe patiënt afkomstig van een perifeer werkzame dermatoloog of een specialist van afdelingen binnen het ziekenhuis direct als nieuwe patiënt worden gezien op een van de hierboven genoemde spreekuren met uitzondering van het spreekuur LICHT en DERE.
Voor het spreekuur DERE dient de verwijzende arts een intercollegiaal consultformulier zo volledig mogelijk in te vullen met een duidelijke vraagstelling.
Tenslotte dient aangetekend te worden dat de capaciteit van het DERE spreekuur voor de helft bepaald wordt door de dermatoloog en voor de andere helft door de reumatoloog.

Uitstroom patiënten
Alle patiënten met een inflammatoire huidaandoening, die vallen onder de vier van de doelgroep benoemde categorieën, kunnen bij remissie of stabiele situatie terug worden verwezen naar de oorspronkelijk behandelend arts op een algemeen spreekuur dermatologie op de polikliniek Dermatologie of naar de huisarts.