... / ... / Specialisten aan het woord / Martijn Busstra

Martijn Busstra

Uroloog, medisch coördinator polikliniek urologie, specialiteit oncologie en minimaal-invasieve chirurgie. 

Op welke wijze wordt de Da Vinci Robot ingezet?
De Da Vinci Robot heeft wereldwijd zijn nut bewezen bij prostaatverwijderingen bij prostaatkanker. In het Erasmus MC wordt deze 'radicale prostatectomie' met de robot uitgevoerd. Als voldoende ervaring is opgebouwd behoren operaties aan kleine niertumoren en blaasverwijderingen tot de mogelijkheden wat betreft robotchirurgie.

Waarom de operatierobot?
Robotchirurgie geeft de specialist meer precisie, beter zicht, en betere ergonomie. De patiënt kan zo sneller en beter herstellen. Er is bovendien een speciaal team opgeleid van niet alleen opererende specialisten maar ook operatie-assistenten en narcotiseurs. Elk facet van ingewikkelde operaties wordt op deze manier geperfectioneerd. Conventionele chirurgie laat specialisatie in deze mate nog niet toe.

Wat maakt de Da Vinci Robot zo uniek?
De Da Vinci Robot is met de huidige mogelijkheden van precisie en intuïtief bedieningsgemak bijzonder te noemen. Wat deze robot uniek maakt is de techniek zoals overprojectie van röntgenbeelden of getekende aanwijzingen van een expert in het operatiebeeld van operateur en operatie-assistent. In de toekomst zullen virtual reality en haptische feedback (terugkoppeling van weefseleigenschappen zoals druk en elasticiteit) tot de mogelijkheden behoren.

Wat is de meerwaarde van de operatierobot voor het Erasmus MC?
De mogelijkheid om voorop te lopen in de technische en medische vooruitgang hoort thuis in een omgeving waar men gewend is kritisch te evalueren wat de voor- maar ook de nadelen kunnen zijn. Het Erasmus Medisch Centrum is wereldwijd koploper op het gebied van prostaatkankeronderzoek en is een verwijscentrum voor prostaatkankerbehandelingen. De Da Vinci Robot is daarmee in het Erasmus MC op zijn plaats.