... / Da Vinci Robot / Da Vinci Operatierobot

Da Vinci Operatierobot

‘Precisie en perfectie gaan hand in hand'

Da Vinci Surgical system - Opereren met micro precisie

De Da Vinci Robot, is een op afstand bestuurbare operatierobot die zeer nauwkeurig werkt. Een operatie met de Da Vinci robot is in feite een kijkoperatie (laparoscopie) waarbij de Camera en 3 instrumenten door één operateur worden bediend. De robot neemt zelf geen beslissingen en voert dus geen zelfstandige handelingen uit.

 

Voordelen

Met de operatierobot kan microchirurgische geopereerd worden. Omdat er een camera met driedimensionale beeldvergroting (ongeveer 10 maal ten opzichte van het blote oog) wordt gebruikt kan de specialist alle details van het operatiegebied perfect zien. Door de combinatie van uitmuntend zicht en gebruik van kleine, trillingsvrije, en zeer beweeglijke robotinstrumenten kan de operatie nauwkeurig worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen belangrijke structuren zoals zenuwen en bloedvaten goed gespaard worden.

Met een kijkoperatie is de hoeveelheid bloedverlies veelal zeer beperkt. Omdat er maar kleine gaatjes worden gemaakt, zijn er minder narcosemiddelen en pijnstillers nodig. In vergelijking met een klassieke (open) operatie is het herstel in het algemeen sneller, waardoor het ziekenhuisverblijf korter is (doorgaans 2 tot 4 dagen) en vaak ook thuis het herstel sneller verloopt.

De kijkoperatie zonder robot is een techniek die een veel langere tijd vergt voordat perfectie is bereikt. Ter vergelijking: Voor een uroloog zonder enige voorafgaande ervaring zullen er 750 laparoscopische prostaatverwijderingen nodig zijn om de ingreep perfect te beheersen. Met behulp van een robot zijn daar zo’n 200 ingrepen voor nodig. Bovendien vergen conventionele kijkoperaties veel van de operateur. Het is bekend dat een kwart van de specialisten die vaak en langdurig kijkoperaties verrichten, pijnstillers gebruikt en aan het eind van de dag vermoeid is. Robotchirurgie is voor de operateur zeer ontspannen en ergonomisch veel beter. Het team dat hem assisteert verricht wél conventionele laparoscopie maar zal in de praktijk in de loop van de dag afgelost worden.

 

De robot en de toekomst

De operatierobot biedt maar bij een beperkt aantal ingrepen voordelen. Eenvoudige ingrepen kunnen vaak heel goed zonder deze dure techniek worden uitgevoerd. Van veel ingrepen is nog niet goed uitgezocht of de meerwaarde van de robot afweegt tegen de kosten.

Zeker is dat de operatierobot zijn plaats heeft gekregen in de operatiekamer en dat de techniek nog verder zal evolueren. Een gezonde en kritische houding naar de kosten en de baten is essentieel. Gemeenschappelijk overleg tussen behandelaars, verzekeraars en de overheid zal hierbij een sleutelrol moeten vervullen met als doel: verdere optimalisatie van de balans tussen kosten en baten, centralisatie van zorg, beperking van het totaal aantal robots in Nederland en optimaal gebruik van dure technieken. Beslissingen van verzekeraars over het wel of niet vergoeden van kosten van een ingreep dienen in overleg en gezamenlijk met beroepsverenigingen genomen te worden. Onbezonnen paal en perk stellen aan standaardzorg geeft veel onvrede bij behandelaars en patiënten en bevordert de samenwerking in de zorg in het geheel niet.

 

Het Erasmus MC zet de operatierobot in op verschillende afdelingen. De afdelingen urologie, gynaecologie, algemene heelkunde en KNO beschikken daarmee over een breed pallet artsen die kennis en ervaring hebben met microchirurgische robotchirurgie. Deze kennis wordt met elkaar gedeeld en ontwikkelt zich verder naar andere afdelingen en vakgebieden.