... / ... / Patiëntenzorg kinderen / Kruis Infectie Preventie (KIP)

Kruis Infectie Preventie (KIP)

Wat is kruisinfectie en hoe is dit te voorkomen?

Bacteriën en virussen spelen een belangrijke rol bij luchtweginfecties en longschade bij patiënten met CF. Wanneer CF-patiënten (intensief) contact met elkaar hebben, bestaat de kans dat de ene patiënt de andere patiënt besmet met bacteriën en/of virussen (kruisinfectie). Infectie met bacteriën, zoals een Pseudomonas aeruginosa of een Burkholderia cepacia, betekent vaak dat een patiënt meer klachten heeft en sneller longfunctie verliest. Om de levensverwachting van CF-patiënten in de toekomst nog verder te verbeteren, is het belangrijk om te zorgen dat er zo min mogelijk kruisinfecties plaatsvinden.

Hoe kun je kruisinfectie voorkomen?
Om kruisbesmetting te voorkomen is het dus verstandig dat CF-patiënten niet dicht bij elkaar in de buurt komen. Het CF-team adviseert daarom direct lichamelijk contact te vermijden. Bacteriën en virussen kunnen gemakkelijk via de handen, via besmette voorwerpen en via de lucht van de ene patiënt naar de andere overgaan. Ook als patiënten bij elkaar zitten in kleine, ongeventileerde ruimten is er kans op kruisinfectie. Voor de meeste bacteriën en virussen geldt dat er geen gevaar is voor overdracht wanneer patiënten meer dan 1,5 meter van elkaar gescheiden zijn. Verder is het belangrijk om hygiënisch om te gaan met hoesten en sputum. Bij hoesten komen bacteriën en virussen in de lucht die anderen kunnen besmetten. Hoesthygiëne is daarom zeer belangrijk: hoest in een tissue en gooi deze daarna weg. Na het hoesten of contact met sputum de handen behandelen met handalcohol of deze wassen met water en zeep.

Wat doet het CF-centrum of kruisinfectie in het ziekenhuis te voorkomen?
Leden van het CF-team houden zich aan de voor het ziekenhuis geldende hygiënische voorschriften. Ze dragen bijvoorbeeld een schort en handschoenen wanneer zij in contact kunnen komen met sputum en ze desinfecteren de handen met handenalcohol na het contact met een patiënt. In het centrum wordt gezorgd voor een goede reiniging van ruimten en apparatuur waar CF-patiënten mee in contact komen. Verder is de organisatie van de polikliniek is er op gericht dat de kans dat patiënten elkaar tegenkomen tot een minimum beperkt is en dat intensief contact tussen CF-patiënten niet plaatsvindt. Wanneer CF-patiënten in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, krijgen ze bij voorkeur een eigen kamer. Door op de eigen kamer te blijven en elkaar niet op te zoeken is er geen risico op kruisbesmetting door en van andere CF-patiënten op de afdeling. Het wordt daarom niet toegestaan dat CF-patiënten elkaar (waar dan ook) binnen het ziekenhuis opzoeken. De organisatie van activiteiten buiten de kamer is er op gericht dat de kans dat patiënten elkaar tegenkomen tot een minimum beperkt is.