... / ... / ... / Behandeling / Diabeter

Diabeter

Diabeter is een behandelcentrum voor kinderen en jongeren met diabetes mellitus, in de volksmond suikerziekte genoemd. Omdat CF-gerelateerde diabetes mellitus (CFRD) toch eniszins een andere 'tak van sport' is, hebben vier kinderartsen en twee diabetesverpleegkundigen van dit behandelcentrum zich toegelegd op CFRD. Zij werken samen met het CF-team van het Sophia.

Wat is CFRD?
CFRD hangt samen met een door CF beschadigde alvleesklier. De eilandjes van Langerhans van de alvleesklier maken bij CFRD inadequaat insuline aan. Insuline is een hormoon dat ervoor moet zorgen dat glucose, een suiker die in koolhydraatbevattende etenswaren zit (bijvoorbeeld fruit en brood), wordt opgenomen in de cellen in het lichaam. Als je onvoldoende insuline hebt, raken de glucosewaarden in je bloed en luchtwegen verhoogd en worden je cellen minder van energie voorzien. CFRD kan hierdoor klachten geven als gewichtsverlies en achteruitgang van de longfunctie. Omdat bacteriën daarnaast glucose 'lekker vinden', kan ook de hoeveelheid longinfecties toenemen. CFRD kent ook nog een voorstadium, te weten 'impaired glucosetolerantie' (IGT). In dit stadium zijn de glucoses afwijkend maar niet dusdanig afwijkend dat het CFRD genoemd wordt. Ook in dit voorstadium kun je al bovengenoemde klachten hebben. Voor het gemak hebben we het hieronder alleen over CFRD. Voor IGT geldt heltzelfde verhaal.

Hoe ontdek je CFRD?
CFRD kun je ontdekken door het meten van glucose in het bloed (vingerprik). Door het CF-team wordt daarom jaarlijks vanaf de leeftijd van 10 jaar een orale glucose tolerantie test (OGTT) verricht. Dat is een test waarbij de alvleesklier kortdurend op de proef gesteld wordt door het geven van een grote hoeveelheid glucose (drankje). Daarnaast worden tijdens ziekenhuisopnames glucose-dagcurves gemaakt, waarvoor enkele keren per dag een glucose wordt bepaald na een vingerprik. Bij afwijkende waarden van één van deze testen komt Diabeter 'kijken'.

Hoe kom je bij Diabeter terecht?
Bij afwijkende glucosewaarden schrijft de arts van het CF-team een verwijsbrief. Je krijgt vervolgens twee afspraken bij Diabeter opgestuurd die binnen 2 tot 3 weken na ontvangst van de verwijsbrief zijn ingepland. Bij beide afspraken zie je een arts en verpleegkundige van het CF-Diabetes team. In principe wordt aansluitend aan de eerste afspraak een CGMS gestart. Dit is een apparatje/systeem waarmee je gedurende 3 dagen de glucosewaarden meet. Het nadeel van dit systeem is dat het met een klein naaldje moet worden ingebracht, dat je met een kastje rondloopt, en dat je driemaal daags glucoses moet prikken (vingerprik) om het systeem steeds te ijken. Het voordeel is echter dat je een heel goed inzicht kunt krijgen van de glucosewaarden gedurende 3 achtereenvolgende dagen. Bij de tweede afspraak wordt de uitslag van de CGMS besproken en wordt bekeken of er met insuline gestart dient te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe behandel je CFRD?
Je behandelt CFRD met het geven van insuline. Dit dien je toe door middel van een klein naaldje dat je prikt in de huid van je buik, bovenbeen of billen. Afhankelijk van de ernst van de CFRD moet je de insuline één tot meermaal daags gebruiken. Om het effect te beoordelen, moet je vervolgens je glucoses controleren. In de periode van het instellen van de juiste insulinedosering en in perioden dat je meer klachten hebt, zul je deze controles vaker moeten uitvoeren dan in relatief 'rustigere' perioden. Omdat echter bewezen is dat insuline de eerdergenoemde klachten kan doen verbeteren horen insulinebehandeling en glucosecontroles wel bij een goede behandeling van CF(RD).

Hoe vaak moet je bij Diabeter komen?
Zoals hierboven beschreven kom je de eerste keer tweemaal. Vervolgens vindt het contract plaats afhankelijk van de ernst van de CFRD. Bij een insulineschema waarbij je bijvoorbeeld viermaal daags insuline gebruikt, is het nodig je iedere 3 tot 4 maanden op de polikliniek van Diabeter te zien. Bij een éénmaal daags insulineschema kan een afspraak één keer per 6 maanden voldoende zijn. Tussendoor vindt er in ieder geval nog contact plaats met Diabeter via het telefonisch spreekuur van de diabetesverpleegkundige.

Meer informatie over Diabeter?
Diebeter heeft 3 vestigingen in Nederland. Diabeter Rotterdam is gevestigd aan het Haringvliet (bij metrostation Oostplein en bij NS- en metrostation Blaak). Meer informatie over Diabeter is te vinden op internet: www.diabeter.nl