... / ... / Nuttige informatie / Kortingsregelingen betaald parkeren

Kortingsregelingen betaald parkeren


Kortingsregelingen
Het Erasmus MC wil voorkomen dat u met onredelijk hoge parkeerkosten wordt geconfronteerd wanneer u regelmatig bij ons parkeert. Daarom zijn er twee kortingsregelingen.
Deze kortingsregelingen zijn alleen geldig in de parkeergarage van het Erasmus MC!


Korting voor bezoek van opgenomen patiënten
Bezoek kan een 14-dagenkaart aanschaffen voor € 30,-- per kaart. Met deze 14-dagenkaart kan gedurende 14 dagen onbeperkt gebruik worden gemaakt van de parkereergarages van het Erasmus MC.
Per patiëntnummer van een opgenomen patiënt kunnen maximaal twee 14-dagenkaarten worden verstrekt die gelijktijdig te gebruiken zijn. De kaart wordt zowel voor het in- als het uitrijden gebruikt. Op de laatste dag van een verstreken periode kan een nieuwe 14-dagenkaart voor een volgende periode worden gekocht.
Deze kaart kan worden aangeschaft bij de loge in de parkeergarage Westzeedijk.

Korting poliklinische patiënten
Voor poliklinische patiënten geldt een maximum bedrag van € 40,-- per 4 aaneengesloten weken. Alle parkeergelden die boven dit bedrag betaald zijn, kunt u achteraf (met de parkeerkwitanties) declareren en deze worden vergoed door het Erasmus MC. De data op de verzamelde parkeerkwitanties moeten overeenkomen met de data van de afspraken op de poliklinieken.
De parkeerkwitanties zijn te verkrijgen door bij het betalen bij de betaalautomaat op de kwitantieknop te drukken. Een declaratieformulier kunt u afhalen bij beheerdersloge in de parkeergarage Westzeedijk en bij de receptiebalie.
Alleen parkeerkosten gemaakt in de parkeergarages van het Erasmu MC kunnen worden gedeclareerd, dus NIET de kosten gemaakt in Parkeergarage Museumpark!

Betaalautomaten
Voordat u uw auto weer ophaalt, betaalt u bij één van de betaalautomaten.
U kunt uitsluitend met pinpas betalen, contant betalen met muntgeld of biljetten is NIET meer mogelijk.
De automaten bevinden zich in de centrale hal van het Erasmus MC-Sophia en bij de beheerdersloge naast de uitrit bij het Erasmus MC-Sophia. Na betaling ontvangt u de parkeerkaart terug en kunt u de parkeergarage verlaten.

Meer informatie kunt u lezen op: https://www6.erasmusmc.nl/overerasmusmc/bereikbaarheid/sophia/parkeren_en_tarieven/