Basisopleiding verpleegkunde MBO-V (AGZ)

Erasmus MC ZorgacademieWil je verpleegkundige worden en zoek je een aantrekkelijke leeromgeving? Dan zijn wij ook op zoek naar jou! Het Erasmus MC biedt met 37 stageverlenende units mogelijkheden voor het leren/stage (Beroeps Opleidende Leerweg, BOL) of het leren/werken (Beroeps Begeleidende Leerweg, BBL) traject. Het Erasmus MC is een Academisch Ziekenhuis met een krachtige leeromgeving waarin patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling de kerntaken zijn. Het opleiden van verpleegkundigen in de praktijk nemen we binnen het Erasmus MC serieus. Ruim 150 praktijk-/werkbegeleiders hebben de training "De stap naar coachen" gevolgd zodat de kwaliteit van begeleiden wordt gewaarborgd. We houden rekening met jouw wensen voor de toekomst als verpleegkundige en passen de stageroute hier op aan. Jouw mening en stem als student verpleegkunde wordt gehoord via de studentencommissie bestaande uit MBO-V en HBO-V studenten en een evaluatie na elke stage. Dat wat je leert op school moet toepasbaar zijn in de praktijk. Daarom zijn er diverse overlegmomenten tussen de praktijk- en de onderwijsinstellingen. Kortom voldoende redenen om te kiezen voor het Erasmus MC.


Twee verpleegsters

Zadkine studenten aan het werk bij het Erasmus MC. Copyright Zadkine.

Doel en inhoud
Binnen de directe zorg aan patiënten ben je als student verpleegkunde verantwoordelijk voor de planning, de organisatie en de uitvoering van zorg. We bieden de mogelijkheid om expliciet aandacht te besteden aan die aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening die gericht zijn op het MBO denk- en werkniveau. Tijdens de stage wordt je begeleidt door praktijk-/werkbegeleiders die regelmatig contact hebben met de instellingsdocent van het Zadkine.

Programma
Het theoretisch deel van de opleiding wordt gevolgd bij het Zadkine.
Het praktische deel van de opleiding vindt plaats d.m.v. een leren/stage of leren/werken traject binnen het Erasmus MC.
Leren/stage: Voor alle leerjaren is het mogelijk om in het Erasmus MC een stage te volgen. De stage wordt geregeld door het stagebureau van het Zadkine.
Leren/werken: Het Erasmus MC biedt een BBL traject aan vanaf het 3e leerjaar. De eerste twee jaar volg je dus het BOL traject.


Praktisch

 • Toelatingseisen
  Je ontvangt in het tweede leerjaar op school informatie wanneer en hoe je kan solliciteren. 
  Om toegelaten te worden tot het BBL traject moet je aan de volgende eisen voldoen:
  • Je bent student verpleegkunde bij het Zadkine;
  • Je start in september met het derde leerjaar van de opleiding;
  • Je hebt de theorietoetsen en de praktijkstages van de 1e twee leerjaren met een voldoende afgerond.
    
 • Doelgroep
  Studenten verpleegkunde MBO-V.
   
 • Kosten
  Gedurende de stages ontvang je een stagevergoeding van € 334, - bruto per maand bij een stage van 36 uur per week.
  Bij een aanstelling (BBL) voor de duur van het praktijk deel van de opleiding ontvang je salaris conform de CAO.
    
 • Aantal deelnemers
  Per jaar worden circa 10-15 MBO-V studenten aangenomen voor het BBL traject.
     
 • Duur
  De aanstelling wordt verleend voor de (resterende) duur van de beroepspraktijkvormingsperiode van de opleiding bij het Erasmus MC.
   
 • Afronding
  Naast het vooruitzicht op een vast dienstverband zijn er diverse mogelijkheden om je verder te ontwikkelen als verpleegkundige binnen het Erasmus MC. Kijk hiervoor bij het opleidingsaanbod van Erasmus MC Academie.
      
 • Start 
  De start en duur van de stages is afhankelijk van de stageplanning van het Zadkine.
  De aanstelling is bij een BBL traject vanaf het nieuwe schooljaar.

Meer informatie?
Tel. 010-704 3861
E-mail: stagebureau.zorg@erasmusmc.nl

Kijk voor meer informatie over het werken als verpleegkundige in het Erasmus MC het filmpje Werken aan beter worden doe je bij Erasmus MC: verpleegkundigen vertellen waarom.
  

MBO verpleegkunde youtube