Basic Laparoscopic Skills Course

De cursus wordt aangeboden voor 1e- en 2e-jaars (voor-)opleidingsassistenten Heelkunde en is gericht op de beginselen van de laparoscopische chirurgie.
Op de eerste cursusdag (avond) zullen ervaren laparoscopisch chirurgen presentaties geven over algemene laparoscopische principes, instrumentarium en apparatuur. Daarnaast zal de anatomie van de buikwand, galblaas en de appendix aan bod komen, evenals de laparoscopische toegang tot de buik, cholecystectomie en appendectomie.
De tweede cursusdag omvat het praktische deel, waarbij de deelnemers onder ervaren begeleiding diverse laparoscopische verrichtingen.
Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers de gelegenheid om op het Skillslab op de Simendo-simulator laparoscopische oefeningen te verrichten.
Ter voorbereiding op de cursus ontvangen de cursisten leerstof, waarvan kennis tijdens de cursus wordt getoetst. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers bij voldoende beoordeling een certificaat.


Cursusleider:             Eric Belt, gastrointestinaal chirurg Erasmus MC

Cursuscommissie:    Eric Belt, gastrointestinaal chirurg Erasmus MC 
                                    Erwin van der Harst, gastrointestinaal chirurg Maasstad Ziekenhuis
                                    Johan Lange, gastrointestinaal chirurg Havenziekenhuis/Erasmus MC
                                    Gert Jan Kleinrensink, anatoom Erasmus MC
                                    Bert Bonsing, Helma van Grevenstein

Datum:                       12 & 13 maart 2019 

Inschrijving:              Sonja Meijdam, tel 010-7033727

                                    registreren via email link rechts

                                    oenoheelkunde@erasmusmc.nl