Vrouwengezondheidscentrum

De afdeling Verloskunde & Vrouwenziekten is gestart met een Vrouwengezondheidscentrum.

Doel van dit centrum is enkele veelvoorkomende ziektenbeelden onder te brengen in een apart zorgtraject. Voor patiënten betekent dit gestructureerde aandacht voor ontvangst, diagnose en behandeling waarbij dienstverlening en stroomlijning een belangrijke plaats innemen. Dat geldt vooral voor enkele ziekten die een voorspelbaar beloop en zorgtraject kennen.

Een voorbeeld is het colposcopiespreekuur. Daarbij gaat het meestal om jonge vrouwen met een afwijkend uitstrijkje van de baarmoedermond zonder dat ze klachten hebben. De vrouw komt bij de eerste afspraak bij een gespecialiseerde verpleegkundige die veel tijd en aandacht kan besteden aan voorlichting en aan het beantwoorden van vragen. Vervolgens worden meteen de afspraken voor diagnostiek en behandeling gemaakt. De patiënt weet dan precies waar zij aan toe is en de gespecialiseerde verpleegkundige kan het traject goed bewaken in overleg met de verantwoordelijke gynaecoloog.

Soortgelijke trajecten gelden ook voor vrouwen met abnormaal bloedverlies, bekkenbodemproblemen zoals urine-incontinentie en overgangsklachten. Binnenkort wordt ook gestart met een speciaal spreekuur voor anticonceptieproblematiek.


Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.