Verpleegkundig spreekuur longziekten

Voor mensen met een van de chonische longaandoeningen astma en/of COPD die op de afdeling Longziekten liggen óf die zijn doorverwezen door de polikliniek Longziekten heeft de afdeling Longziekten een verpleegkundig spreekuur. Patiënten krijgen op dit spreekuur extra zorg en begeleiding, bijvoorbeeld bij het goed leren inhaleren van hun medicatie, therapietrouw, acceptatie en begeleiding bij het stoppen met roken.


Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.