Spreekuur voor mensen met een afwijking aan de wervelkolom

De afdelingen neurochirurgie en orthopedie zijn een spreekuur gestart voor mensen met afwijkingen aan de wervelkolom. Het gaat hier om posttraumatische afwijkingen, complexe misvormingen, en bepaalde aangeboren afwijkingen, vaak gecombineerd met neurologische uitvalsverschijnselen. Voor een patiënt naar het gecombineerde spreekuur komt, heeft hij al een bezoek gebracht aan zowel de neurochirurg als de orthopeed. Hierdoor krijgt de patiënt aan het eind van zijn of haar bezoek aan het gecombineerde spreekuur een voorstel voor behandeling mee.

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.