Spreekuur primaire tumoren

De afdelingen neurologie, neurochirurgie en radiotherapie hebben gezamenlijk een spreekuur opgezet voor mensen met een glioom (een tumor die uitgaat van het steunweefsel in de hersenen). Voornaamste doel van dit spreekuur is het verkorten van de zogenaamde doorlooptijd, waardoor patiënten sneller een behandeladvies en een operatie en radiotherapie krijgen. Ook de nazorg neemt een belangrijke plaats in bij dit spreekuur.

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.