Polikliniek focale leverafwijkingen

De afdeling Maag, Darm en Leverziekten van het Erasmus MC heeft een polikliniek voor patiënten met een (mogelijke) focale leverafwijking of levertumor.

Dit spreekuur vindt plaats op dinsdagmiddag. Het sluit aan op de wekelijkse (multidisciplinaire) leverbespreking.  Door middel van een eenmalig polikliniek bezoek met een bloedafname en een contrastechografie en het opnieuw bekijken van de al beschikbare CT-scans en MRI-scans proberen we binnen 1 week na het bezoek tot een definitief behandelplan te komen waarmee de patiënt en de verwijzend specialist verder kunnen. 

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts. 

Verwijzers kunnen patiënten aanmelden voor de polikliniek focale leverafwijkingen door een verwijsbrief met CD met daarop reeds verricht rontgenonderzoek op te sturen aan de polikliniek MDL ter attentie dr.R.A. de Man, MDL arts. De patiënt ontvangt dan automatisch een uitnodiging voor polikliniek bezoek.  U vindt meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.