Poli EMcare

De poli Emcare is gericht op arbeidsgerelateerde aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Mensen met klachten aan spieren, botten of gewrichten, veroorzaakt door of met gevolgen voor het werk, kunnen hier terecht voor op reïntegratie gerichte diagnostiek, probleemanalyse en behandeling.


Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.