Poli voor kinderen met allergische aandoening

KinderHaven

Het Erasmus MC heeft samen met het Havenziekenhuis een polikliniek voor kinderen met astma en allergische aandoeningen, onder de naam KinderHaven. Kinderen met astma en/of allergische aandoeningen worden hier gezien door medische en verpleegkundige specialisten van de afdelingen Kindergeneeskunde/Longziekten, Allergologie en Dermatologie. De polikliniek is gevestigd in het Havenziekenhuis (sinds 2005 een dochteronderneming is van het Erasmus MC).

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.