PH-poli (pulmonale hypertensie)

Ph poli

De PH-poli is een speciale polikliniek voor mensen met pulmonale hypertensie (PH). Pulmonale hypertensie is een te hoge druk in de longslagader (arteria pulmonalis). 'Idiopatische' PH, voorheen primaire PH genoemd, komt slechts bij een op de miljoen mensen voor, 'secudaire' PH komt vaker voor en kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van bindweefselziekten, aangeboren hartafwijkingen, hoge bloeddruk of chronische longembolieën. Bij het stellen van de diagnose PH zijn veel specialisten betrokken, waaronder cardiologen, MDL-artsen, reumatologen, radiologen, immunologen en longartsen.

Op de speciale PH poli wordt ruim de tijd genomen voor patiënten met een mogelijke PH. De patiënt wordt onderzocht door een in PH gespecialiseerde longarts, en krijgt daarna een gesprek met de PH-verpleegkundige.


Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.