Niersteenpoli

Op de niersteenpoli worden patiënten binnen een week na de eerste afspraak behandeld. Als een huisarts of specialist een patiënt met nierklachten doorverwijst naar de poli, kan de patiënt nog dezelfde dag terecht. De patiënt wordt gezien door een speciaal getrainde nurse practitioner van de afdeling Urologie. Na overleg met de uroloog wordt dezelfde dag radiologisch onderzoek gedaan en een behandelplan gemaakt. De patiënt kan vervolgens binnen een week worden behandeld door middel van steenvergruizing of endoschopisch niersteenverwijdering op de Dagbehandeling.

Ook wordt op de poli aandacht besteed aan patiëntenvoorlichting over het voorkomen van nieuwe steenvorming. Zo wordt een steenanalyse, bloed- en urineonderzoek gedaan. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk dieetadvies en leefregels gegeven.


Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.