Spreekuur voor Mondziekten (Oral Medicine)

Het spreekuur is bedoeld voor:

  • Patiënten met afwijkingen van de slijmvliezen, speekselklieren en overige weke delen in de mond- en mond-keelholte die moeilijk te vast te stellen en/of te behandelen zijn.
  • Patiënten met klachten over de functies van de mond- en mond-keelholte waarvan de onderliggende oorzaak moeilijk te vinden is.

Het spreekuur wordt om de twee weken op woensdagmiddag gehouden op de polikliniek Mondziekten en Kaakchirugie. Spoedverwijzingen zijn alleen mogelijk na telefonisch overleg.

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.